Putsad fasad

Riskkonstruktioner

Putsad träregelvägg som är oventilerad och odränerad är en vanlig ytterväggskonstruktion. Men den drabbas lätt av skador när fukt tar sig in innanför putsskiktet.

Läs mer

Krypgrund

Riskkonstruktioner

Krypgrunder som ventileras med uteluft är en riskkonstruktion ur fuktsynpunkt. Det är viktigt att skilja på gamla och moderna torpargrunder eftersom de är konstruerade på olika sätt.

Läs mer

Platta på mark

Riskkonstruktioner

Hus som är grundlagda med betongplatta på mark med felaktig konstruktion får ofta fuktproblem med mögel- och bakterietillväxt. Faktum är att flera av de konstruktioner som svenska byggnormer rekommenderade på 1960- och 1970-talen har visat sig vara helt felaktiga ur en fuktteknisk synvinkel.

Läs mer