Partiklar

Inomhusmiljöproblem

Läs mer

Ventilation

Inomhusmiljöproblem

Läs mer

Kemiska föroreningar

Inomhusmiljöproblem

Läs mer

Mikroorganismer

Inomhusmiljöproblem

Läs mer

Vindar

Riskkonstruktioner

Det är vanligt att mögel- och fuktskador förekommer på uteluftsventilerade vindar. En orsak till fuktproblemen är att fuktig luft från byggnaden läcker upp till vindsutrymmet.

Läs mer