Burkmetoden – för fukttransportegenskaper hos betong

Nyheter, Konstruktion torkning, Inomhusmiljöproblem, Fukt, Offentligt material av medarbetare

I ett samarbete som startade 2018 har Polygon|AK, Swerock AB, Moistenginst AB och PEAB verifierat en enklare mätmetod för att kunna ta fram materialdata kring transportegenskaper för betong. Metoden möjliggör fuktberäkningar i yngre betong, från bara ett par månader och uppåt. Här kan du läsa mer om forskningsresultaten.

Läs mer

Nyhetsbrev December 2020

Nyheter

Hur kan vi vara din helhetsleverantör om olyckan är framme? Vi strävar alltid efter att minimera våra kunders totalkostnad och vara en stödjande aktör när skador inträffar och problem uppstår. I detta nyhetsbrev delar vi med oss av några uppdrag som visar på bredden i vårt erbjudande och vilken spetskompetens vi besitter.

Läs mer

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR VI MED EN GÅVA TILL UNICEF

Nyheter

Polygon|AK skickar inte julkort eller julgåvor i år heller. Istället skänker vi en summa till Unicefs långsiktiga arbete för att barn i hela världen ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Läs mer

Nyhetsbrev Oktober 2020

Nyheter

Ett år präglat av Covid-19. Men ser vi bortom anpassade arbetssätt och processer, finns de utmaningar vi hade före pandemin kvar, bland annat den globala uppvärmningen och utsläpp av koldioxid. Rädda ekonomiska värden genom att torka istället för att riva, går det? Kan vi baserat på statistiken i vår omfattande studie redovisa för vår CO2-påverkan i skadorna? Självklart, läs mer om det här!

Läs mer

Klimatkompenserade motsvarande många varvs bilresande runt jorden

Nyheter

Idag pratas det mycket om hur företags utmaningar när det gäller miljöpåverkan i allmänhet, och koldioxid i synnerhet, ska hanteras. Tillsammans med en av våra kunder har Polygon|AK genomfört en omfattande studie av hur man kan rädda ekonomiska värden genom att torka istället för att riva och samtidigt vara mer klimatsmart. Kan vi baserat på statistiken i studien skapa en redovisning för vår CO2-påverkan i skadorna? Självklart kan vi det!

Läs mer