Nyheter – Nyheter

Besvär med inomhusmiljön allt vanligare

En nyare undersökning visar att var femte anställd är missnöjd med inomhusmiljön på jobbet. Men många tar inte signalerna på allvar utan tror att stress och förkylning ligger bakom.

- Jag tror att det finns ett mörkertal och att det kommer att visa sig att det är fler som har de här problemen. Anledningen är att våra fastigheter blir äldre och vi är inte särskilt bra på att underhålla dem. Det blir oftast skador förr eller senare, fuktskador eller problem med ventilationen, säger Mattias Sjöström, yrkeshygieniker och medicine doktor på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) i Stockholm.

De senaste åren har allt fler arbetstagare remitterats till Arbets- och miljömedicinska kliniken i Stockholm för problem med inomhusmiljön. De utgör ungefär en fjärdedel av samtliga patienter och många har luftvägsproblem, ofta astmasymptom. En rundringning visar att andra kliniker i landet redovisar liknande siffror. 

Texten av Krister Zeidler är hämtad från tidningen Arbetsliv som ges ut av Prevent. 

Läs mer (pdf)