Nyheter – Nyheter

Fira mångfalden under Pride-månaden

Temperaturen stiger och den sprakande Pride-andan fyller luften. En perfekt tid att omfamna inkludering. På Polygon är vi glada över att hedra och fira Pride-månaden genom att främja mångfald i alla våra 16 länder. Oavsett om du är anställd, kund eller leverantör hos Polygon vill vi att du ska känna dig välkommen i en miljö som prioriterar säkerhet och som styrs av våra tre kärnvärden: Integritet, kvalitet och empati.

Vi är övertygade om att när individer med olika perspektiv möts, kan de skapa mer kreativa lösningar och fatta beslut baserade på mer genomtänkta grunder. Inkluderande miljöer främjar mångfald genom att föra samman människor med olika bakgrunder och erfarenheter, vilket främjar kreativitet, innovation och kritiskt tänkande - tre viktiga ingredienser som förkroppsligar vårt värdeord Integritet.  

Som ett globalt företag är vi medvetna om att världen berikas av människors olikheter. Vi speglar stolt denna mångfald och anpassar oss till våra kunder och de områden där vi verkar. Vår framgång som ledande aktör inom skadehantering är ett direkt resultat av de olika perspektiven och talangerna hos våra över 7 000 medarbetare. Detta är exempel på innebörden av vårt värdeord Kvalitet.   

Genom att bejaka mångfald ökar vi inte bara vårt företags framgång utan främjar även social sammanhållning inom vår organisation. Vårt värdeord Empati är djupt rotat i vår företagskultur. Vi vill att varje individ ska känna sig uppskattad, respekterad och inkluderad. När människor känner tillhörighet är det mer sannolikt att de samarbetar, skapar meningsfulla kontakter och minimerar konflikter. Därför värderar vi empati högt och gör det till en grundläggande del av vår uppförandekod och införlivar det i våra medvetandehöjande initiativ för alla medarbetare. Genom utbildningsinitiativ vill vi ge kollegor möjlighet att bygga upp empati och förståelse för varandra och skapa en miljö där alla kan trivas utan rädsla för diskriminering.  

Att välja att arbeta med eller på Polygon innebär att gå med i ett företag som är helhjärtat engagerat i jämställdhet, mångfald och inkludering. Vi är fast beslutna att skapa en harmonisk miljö där individer kan trivas, känna sig uppskattade och respekterade. Dessutom strävar vi efter att göra en positiv och bestående inverkan branschen som helhet.  

Att fira Pride-månaden är inte en engångsföreteelse. Det är ett kontinuerligt åtagande att främja en mer inkluderande värld. Vi kommer att fortsätta kämpa för jämställdhet och mångfald och sträva efter att göra större framsteg varje dag. Vi kommer att utmana diskriminering och arbeta för att skapa en arbetsplats och ett samhälle där alla kan leva på ett sätt som främjar individen.  

Låt oss denna Pride-månad fira mänsklighetens vackra bredd och möjligheter. Polygon står stolt tillsammans med HBTQ+-gruppen och alla de som kämpar för inkludering. Följ med oss när vi hyllar mångfald, jämlikhet och kärlek för en ljusare och mer inkluderande framtid. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt