Nyheter – Nyheter

Nu lanserar AK-konsult nya tjänster inom Miljö och Hållbarhet

Nu erbjuder Polygon och AK-konsult mer kvalificerade och omfattande tjänster inom miljöområdet. Hösten 2015 anställdes Maria Nordberg, tidigare miljöchef på Skanska med nära 20 års erfarenhet inom miljö och hållbarhet. Med lång och bred erfarenhet kommer Maria Nordberg ansvara för Polygons och AK-konsults erbjudande inom Miljö och Hållbarhet i hela Sverige.

-  Den höga affärsetiken och kompetensen gjorde att jag valde AK-konsult. Det är en rolig utmaning att få bygga upp Polygons och AK-konsults arbete inom Miljö och Hållbarhet, kommenterar Maria Nordberg.

Maria Nordberg chef Miljö och Hållbarhet AK-konsult

Med Maria Nordbergs kompetens kan Polygon och AK-konsult bistå med miljöstyrning, miljöcertifiering, miljösamordning och utreda förekommande miljöaspekter. Grön affärsutveckling, dvs strategier som kopplar ihop miljö, affärer och människor är också en röd tråd i Maria Nordbergs arbete med Miljö och Hållbarhet.

- På Polygon och AK-konsult finns ett flertal kompetenser som kompletterar Miljö och Hållbarhet. Av de 15 indikatorerna i Miljöbyggnadscertifieringen är fukt en indikator, och där kan vi kombinera våra expertområden. Dessutom är fukt ofta en inomhusmiljöfråga - om du inte hanterar fuktfrågan rätt så får du problem med både inomhusmiljö och hälsa. Därför lönar det sig att skapa goda, gröna affärer, konstaterar Maria Nordberg.

 Maria Nordberg är byggingenjör kombinerat med en teknisk lic. vid byggnadsfysik på Lunds Tekniska Högskola (LTH), och har lång erfarenhet av byggbranschen. Maria Nordberg har också medverkat i flera FoU-grupper som till exempel Byggsektorns kretsloppsråd i arbetsgrupp innemiljö, i ISIAQ och CIB Teknisk Grupp 42 samt i Byggsektorns kretsloppsråd för Byggvarudeklaration version 3. Vidare har Maria ett flertal miljöstrategiska uppdrag bakom sig som stöd vid kravställning av best practice miljö i olika sammanhang.

Idag representerar Maria Nordberg Polygon och AK-konsult i arbetsgruppen som utvecklar Basmetoden i Miljöbyggnad 3.0 hos Swedish Green Building Council.

Maria Nordberg understryker att den höga integriteten hos Polygon och AK-konsult innebär en trygghet för kunden:

- Med Polygon och AK-konsult får kunderna den affärsmässigt smartaste och miljömässigt bästa rekommendationen. Våra råd är alltid vår professionella bedömning.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Perman
VD Polygon Sverige AB och AK-konsult
Telefon: 070-750 26 13
E-post: thomas.perman@polygongroup.com

Om Polygon Sverige AB
Polygon Sverige och AK-konsult hanterar vattenskador, konsulttjänster, temporär klimathållning och läcksökning. Polygon och AK-konsult är ledande på sina respektive områden och strävar alltid efter att hjälpa företag med helhetslösningar, använda ny teknik och minimera miljöpåverkan. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt