Nyheter – Nyheter, Vatten och stormskador, Fukt

Skillnad mellan en fysisk besiktning på plats, “Fuktskadekontroll”, och “Rådgivning online Vatten och Fukt”

När du hör av dig till oss är det såklart för att du har en fundering, känner oro eller har ett synligt problem gällande vatten- och fuktskador. Nedan förklarar vi mer vilka möjligheter det finns att bedöma och besiktiga en misstänkt eller konstaterad vatten- eller fuktskada.

Vilka besiktningstjänster erbjuder vi? 

Vi kan dels erbjuda tjänsten “Fuktskadekontroll” till priset av 3570 kr inkl moms men det finns även en möjlighet att kontakta oss via webbtjänsten “Rådgivning online Vatten och Fukt”, vilken kostar 813 kr inkl moms. 

Väljer du att efter rådgivning via webben boka ett fysiskt besök för att vidare utreda din skada kommer du att debiteras 813 inkl moms för rådgivningen plus 2757 kr inkl moms för fysiskt besök. 

Skillnaden mellan “Fuktskadekontroll” och “Rådgivning online Vatten och Fukt”?

Tjänsten “Fuktskadekontroll” innebär ett fysiskt besök av en tekniker som utför en okulär besiktning av skadan och samlar in uppgifter. Teknikern gör även en indikationsmätning av fukt i byggnadskonstruktionen och använder sinnesintryck såsom lukt för att kunna presentera ett samlat utlåtande. I Fuktskadekontrollen ingår en skriftlig rapport som innehåller tillräcklig information för att ditt försäkringsbolag ska kunna reglera skadan om den täcks av din försäkring.

“Rådgivning online Vatten och Fukt” innebär att en tekniker via din mobil eller dator tillsammans med dig kan göra en första bedömning av skadan utan ett fysiskt besök. Teknikern kan utifrån vad som iakttagits under videosamtalet och de muntliga uppgifter du lämnat rekommendera vidare handläggning.

När kan vi hjälpa till - vad görs när vattenskadan är akut? 

Sprutar vatten fortfarande? Kontakta en rörmokare. Då själva läckan är åtgärdad kontaktar du oss.

Är det avloppsvatten som orsakat skadan? Då är förutsättningarna att rädda byggnadsmaterialet kring skadan genom torkning betydligt sämre eftersom ytan som kommit i kontakt med vattnet är kontaminerad. Vi kan då fortfarande hjälpa till genom att boka in saneringstekniker som genomför en kontrollerad friläggning av det skadade området. Dessförinnan behöver dock skadan besiktigas.

Om det däremot gäller en utströmningsskada av rent vatten är det viktigt att veta när skadan skedde. Som tumregel gäller att byggnadsmaterial kan räddas genom att torka skadan upp till fem dygn efter att den inträffat, därefter finns risk för mögel på organiskt material. En individuell bedömning behöver dock göras av sakkunnig och vid tveksamheter finns även möjlighet till provtagning för att avgöra om det hunnit bli någon påväxt.

Allmänna villkor för privatpersoner

Du kan läsa mer om villkoren för privatpersoner här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt