Nyheter – Nyheter

Vikten av god inomhusmiljö

Det är av största vikt att inomhusmiljön är hälsosam. Uppstår avvikande lukter, synbar påverkan eller fysiska problem är det en god idé att koppla in experterna för provtagning och mätning av den omgivande miljön.

En småbarnsfamilj upplever en mardröm. Barnen insjuknar och läkarna säger att det beror på en undermålig inomhusmiljö i deras nya lägenhet. Familjen packar genast väskorna och lämnar bostaden. Se deras redogörelse till höger.

Enligt vår erfarenhet är fukt den dominerande felkällan vid inomhusproblem. Olika former av fuktproblem har visat sig vara en av de tydligaste riskfaktorerna inomhus för olika hälsobesvär hos brukare och boende.

Det är sällan fuktproblem är synliga för ögat, utan det skadade materialet är ofta osynligt belägen i konstruktionen. För att påvisa fuktnivåer och skador eller riskområden utför vi fuktmätningar i betong och andra byggnadsmaterial.  Även mikroorganismer som svampar (mögel) och bakterier går att mäta.

Att besiktiga och utreda skador ställer höga krav på teoretisk kompetens, erfarenhet, avancerad teknisk utrustning och förståelse för din situation. Den samlade kompetensen har vi på Polygon och AK-konsult. I vårt arbete hjälper vi våra kunder att följa kraven i BBR och Folkhälsomyndighetens vägledningar.

Polygon strävar alltid efter att lyssna och vara den problemlösare du behöver. Med rikstäckande närvaro i Sverige finns vi på plats när du behöver oss som mest. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt