Arbeta hos oss

Vår personal gör skillnaden

Varje dag möter vi människor vars fastigheter och egendom har drabbats av skador eller problem. Den här situationen är oönskad och innebär en rad utmaningar som stör vardagen och den ordinarie verksamheten. Därför måste vi arbeta och agera på ett sätt som inger tillförsikt och förtroende. Våra medarbetare visar äkta empati och ger stöd i kundernas situation och ser till att egendomen återställs på så kort tid som möjligt.

Därför söker vi människor som sätter en ära i att hjälpa andra. För att vi ska lyckas måste våra medarbetare vara öppna, empatiska, hjälpsamma och sätta kunden i fokus. Detta ställer krav på att du är duktig på att kommunicera, och kan prestera under förändringsprocesser.  

Polygon arbetar hela tiden på att bli mer effektiva i vårt sätt att öka servicen till våra kunder. Vi arbetar med den senaste tekniken och tack vare vår platta och enkla organisation kan vi snabbt fatta beslut som gynnar våra kunder. Allt eftersom vårt företag utvecklas, utvecklas även våra medarbetare. Genom lokala och centralt inriktade utbildningsprogram utbildar vi vår personal för att höja deras kompetens och kunna åta oss nya och mer utmanande uppdrag.

Arbeta hos oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt