Artiklar av medarbetare

Offentligt material av medarbetare

Här finner du artiklar publicerade av våra medarbetare:

2018
Kan vi blockera fukten istället för att blockera bygget?
Hur påverkar fuktomfördelningen riskerna i olika golvsystem

2017 
Distansmätning - var när hur?
Fuktsäkerhetsprojektera golv. Går det?
Läckande mäthål i betong
Metodval vid byggtorkning
Mikrobiella skador

2016
Fuktsäker produktion för kompakta tak med mineralull
Hållbara byggnader är fuktsäkra
Nya och gamla utmaningar med betonguttorkning och fuktmätning
Risk- och möjlighetshantering i fuktfrågor – snack eller verkstad?
Utvärdering av begränsat ventilerade vindar

2015 
Naivt att bygga utan väderskydd i Sverige?

2014 
Emission från betong – ett inomhusmiljöproblem?
Fuktskador i svenska byggnader  från 1980-talet och framåt
Hur slipper man fuktskador med betongplatta på mark?

2013
Fuktskador/inomhusmiljöproblem i samband med ombyggnad/uppdatering av byggnader
Fuktsäkerhet och fuktsäkerhetsprojektering

2012
Fuktkonsekvenser i lågenergibyggnader
Fuktproblem i simhallar och  andra byggnader med hög fuktbelastning

2011
Fuktförhållanden på nybyggda vindar
Fuktproblem i sockellösa ytterväggar

2010
Fuktteknisk status i inventerade kommunala byggnader
Lufttäta hus är fuktsäkra hus

2009
Mögelrisk i förhållande till fuktnivå, temperatur och varaktighet
Verktyg för optimering av byggtorkning

2008
Fuktberäkning - del 1
Fuktberäkning - del 2
Högsta tillåtna fukttillstånd – kritisk relativ fuktighet

2007
Putsade oventilerade och odränerade träregelväggar
Räkna med fuktvariationer (scannad)

2006
Fuktskydd av betongplattor på mark - tillbyggnader