Inomhusmiljöproblem

Här kan du läsa om några inomhusmiljöproblem som vi regelbundet stöter på i byggnader.

Det är av största vikt att inomhusmiljön är hälsosam. Uppstår avvikande lukter, synbar påverkan eller fysiska problem är det en god idé att koppla in experterna för provtagning och mätning av den omgivande miljön.