Partiklar

Partiklar är bärare av föroreningar 
Byggnadsmaterial, inredning och ventilationssystem kan orsaka höga partikelhalter i rumsluften. Partiklarna kan också vara bärare av kemiska föroreningar och allergiframkallande ämnen. Därför är målet att ha en så låg partikelhalt som möjligt. 

Flera mätmetoder 
För att kontrollera partikelhalten finns en rad olika mätmetoder. Det kanske vanligaste sättet är att kontrollera partikelbalansen via mätningar utomhus, i tilluften och i rumsluften. Med den här typen av mätning framgår det också om ventilationssystemet avger partiklar till rumsluften.