Termisk komfort

Hur vi upplever temperaturen 
Den termiska komforten beskriver hur vi människor upplever inomhusklimat. Det är inte bara lufttemperaturen som avgör den termiska komforten utan även lufthastighet, strålningstemperatur och fuktighet spelar in. 

Med lufthastighet menar vi ventilation och drag. När luften rör sig för snabbt upplever vi det som drag. Temperaturen påverkar också trivsel och produktivitet. Även säkerheten kan påverkas, eftersom undersökningar visar att prestationsförmåga och förmåga att tänka påverkas negativt när det är för varmt eller för kallt. 

Känsligheten och finmotoriken i fingrarna minskar redan vid 20 graders värme, och vid 16 grader blir det svårt att skriva.