Källarväggar

 

Flera orsaker till fuktproblem 
Invändigt isolerade källarväggar är en konstruktion som fungerar som en betongplatta på mark med ovanliggande värmeisolering. 

På källarväggspartiet ovan mark är det viktigt att inomhusluft inte läcker ut och kondenserar mot kallare delar i ytterväggskonstruktionen. Att ha en diffusionsspärr av plastfolie på insidan av en källarvägg är inte heller bra ur fuktsynpunkt eftersom det skapar problem i väggens nedre delar.