putsad fasad

 

Vanlig ytterväggskonstruktion 
Putsad träregelvägg som är oventilerad och odränerad är en vanlig ytterväggskonstruktion. Men den drabbas lätt av skador när fukt tar sig in innanför putsskiktet. Faktum är att ventilation och dränering bakom puts och putsbärare saknas helt i den här typen av konstruktion. 

Minsta brist skapar stora problem 
Om det finns minsta brist i konstruktionen kan vatten ta sig in vid anslutningar mot fönsterbleck, balkonger eller altaner. Då kan material i konstruktionen angripas av mögel som är svår att upptäcka utan att man gör ingrepp i konstruktionen.