Malmö AK-konsult

Peter Brander

Konsult, utbildare och utvecklare

Teknologie licentiat i Byggtorkning (LTH byggnadsmaterial), Diplomerad fuktsakkunnig, Byggdoktor.


Peter arbetar främst som fuktsakkunnig i byggnadens alla skeden samt som projektledare i utvecklingsprojekt. Peter är även en välrenommerad föreläsare och håller kurser/föreläsningar/inspirationspass åt Fuktcentrum, Byggdoktorerna, högskolor, intresseorganisationer, företag och projekt.

070-622 74 23

Thomas Ljungblom

Konsult

010-45 15 636

AK-konsult

Stenåldersgatan 2B 213 76 Malmö

Kontakt

Peter Brander

Telefon

070-622 74 23 Mail