Malmö AK-konsult

Peter Brander

Konsult, utbildare och utvecklare

Teknologie licentiat i Byggtorkning (LTH byggnads-material), Diplomerad fuktsakkunnig, Byggdoktor.

Peter arbetar främst som fuktsakkunnig i byggnadens alla skeden samt som projektledare i utvecklingsprojekt. Peter är även en välrenommerad föreläsare och håller kurser, föreläsningar och inspirationspass åt Fuktcentrum, Byggdoktorerna, högskolor, intresseorganisationer, företag och projekt.

070-622 74 23

Thomas Ljungblom

Konsult

010-45 15 636

AK-konsult

Järngatan 11 234 35 Lomma

Kontakt

Peter Brander 070-622 74 23 eller Thomas Ljungblom 010-451 56 36

Mail