Solna Strand

Konsulttjänster

Olle Widgren

Distriktschef Stockholm och Konsult

08-795 42 76 olle.widgren​@akkonsult.com

Byggnadsingenjör, byggdoktor, Certifierad miljöinventerare enligt CMF och RBK-certifierad fuktkontrollant. Olle har främst arbetat med skadeutredningar och inventeringar men även med projektering. 

Maria Nordberg

Chef Miljötjänster, konsult, utbildare och affärsutvecklare

08-795 42 79 maria.nordberg​@akkonsult.com

Teknologie licentiat (LTH Byggnadsfysik), LEED AP, certifierad Miljöbyggnads-samordnare, Internrevisor.

Miljö och hållbarhetsfrågor i byggbranschen på såväl företagsövergripande nivå som i enskilda projekts alla skeden. Affärsutveckling, miljöledning, miljöstyrning i byggprojekt och miljörevision. Prioriterat är miljöcertifieringar såsom Miljöbyggnad, LEED, Passiv Hus och Svanen. Välrenommerad föreläsare och håller kurser/ föreläsningar/inspirationspass åt högskolor, intresseorganisationer, företag och projekt.

Angelica Johansson

Konsult

08-795 42 66 angelica.johansson​@akkonsult.com

Angelica arbetar främst med miljösamordning. Hon är certifierad Miljöbyggnads-samordnare och Diplomerad Svanensamordnare med erfarenhet inom projektering och produktion. Inom projektering gör hon även solvärmelastberäkningar, termiskt klimat simuleringar och dagsljussimuleringar samt radonmätningar i färdiga byggnader.

Elin Egnér

Konsult

08-795 42 71 elin.egner-miller​@akkonsult.com

Elin arbetar som miljökonsult och är certifierad Miljöbyggnadssamordnare samt Diplomerad Svanensamordnare. Hon arbetar som miljösamordnare med erfarenhet både inom projektering och produktion. Utöver det utför hon även miljöinventeringar av farligt avfall.

Erik Wiege

Konsult

08-795 42 67 erik.wiege​@akkonsult.com

Byggnadsingenjör. Erik arbetar främst med skadeutredningar, lufttäthetsprovningar och fuktsakkunniguppdrag. Utöver det utför Erik även mätuppdrag såsom radonmätningar och spårgasmätningar.

Ingrid Johansson

Laboratorieansvarig

08-795 42 55 ingrid.johansson​@akkonsult.com

Civilingenjör, Byggdoktor, Certifierad Miljöinventerare enligt CMF och RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong. Ingrid arbetar främst med fuktmätningar, både i AK:s eget lab och i fält samt skadeutredningar och miljöinventeringar.

Jan Sköld

Konsult

08-598 34 504 jan.skold​@akkonsult.com

Jan har över 30 års erfarenhet inom fukt och inomhusmiljö-relaterade skador. Han arbetar främst med fukt- och inomhusmiljöutredningar samt som projektledare i större projekt. Jan är auktoriserad provtagare enligt Pegasus lab samt Byggarbetsmiljö-samordnare BAS-P & BAS U.

Johan Eriksson

Konsult

08-598 34 501 johan.eriksson​@akkonsult.com

Byggnadsingenjör, Byggdoktor och certifierad miljöstatusinventerare enligt Miljöstatus MFB. Johan arbetar med miljöinventeringar, byggnadsstatusinventeringar, fukt- och inomhusmiljöutredningar.

Jonas Winther

Konsult

08-795 42 77 jonas.winther​@akkonsult.com

Byggnadsingenjör och byggdoktor med erfarenhet inom byggmaterialutveckling.​ 

Jonas arbetar med skadeutredningar, förebyggande projekt och projekteringsfrågor. Innehar specialistkunskap inom tätskikt, våtrum och cementbaserade bruk.

Nils Hedström

Konsult

08-598 34 506 nils.hedstrom​@akkonsult.com

Byggnadsingenjör, Byggdoktor och certifierad miljöstatus-inventerare enligt Miljöstatus MFB samt utbildning i radonåtgärder och mätteknik av SSM. Nisse arbetar med radonutredningar, miljöinventeringar, byggnadsstatusinventeringar, fukt- och inomhusmiljö-utredningar.

S.Olof Mundt-Petersen

Konsult

08-795 43 75 olof.mundt.petersen​@akkonsult.com

Civ. ing. Väg- och Vatten, Tekn. dr. Byggnadsfysik, Diplomerad fuktsakkunnig, Byggdoktor. 

Fuktsäkerhetsprojektering och skadeutredningar. Undervisar i husbyggnadsteknik och byggnadsfysik vid högskolor och universitet. Olof är expert på fuktberäkningsverktyget WUFI och dess praktiska tillämpning samt är aktiv forskare inom områdena fuktsäkerhet och fuktskador i byggnader.

Rosmari Johansson

Konsult

08-795 42 62 rosmari.johansson​@akkonsult.com

Specialistområden: Miljöbyggnadssamordnare, Bas P och Kvalitetssamordnare.  
Rosmari arbetar med miljösamordning, miljöledning, miljöstyrning, byggarbets-miljösamordning Bas P och Miljöbyggnadssamordning.  Arbetar i alla skeden från planering och genom projektering till färdig byggnad och drift.

Sten Persson

Konsult

08-795 43 77 sten.persson​@akkonsult.com

Sten har arbetat över tjugo år som fukttekniker och arbetar främst med skadeutredningar. Sten är auktoriserad provtagare enligt Pegasus lab samt auktoriserad för provtagning enligt RBK:s standard. 

Tomas Olsson

Konsult

08-795 43 32 tomas.olsson​@akkonsult.com

Byggnadsingenjör, Byggdoktor och Certifierad miljöinventerare enligt CMF. Tomas arbetar med innemiljöutredningar, fuktutredningar och som sakkunnig inom fukt, miljöinventeringar och radonutredningar. Har stor erfarenhet av innemiljöutredningar enligt Swesiaq-modellen.

Wen Lu

Konsult

08-598 34 505 wen.lu​@akkonsult.com

Byggnadsingenjör med master inom hållbar stadsplanering.  Jobbar med miljösamordning i hela byggprocessen från förstudie till förvaltning. Erfarenheter av miljöarbete från byggentreprenad och fastighetsförvaltning. Certifierad Miljöbyggnads-samordnare, BREEAM AP och BREEAM Assessor. Certifierat projekt inom Svanen och Internationella Passivhus standard samt arbetat med BF9K certifiering för verksamhetssystem.  

Solna Strand

Hemvärnsgatan 15 171 45 Solna Strand
020-235 235