AK-konsult Stockholm

Anders Joelsson

Affärsområdeschef Konsult

Byggnadsingenjör, Diplomerad fuktsakkunnig, Byggdoktor, KA och Certifierad miljöinventerare enligt CMF. Anders arbetar främst som fuktsakkunnig i byggnadens alla skeden och som projektledare i större skadeutredningar.

08-795 42 68

Olle Widgren

Distriktschef och konsult

Byggnadsingenjör, byggdoktor, Certifierad miljöinventerare enligt CMF och RBK-certifierad fuktkontrollant. Olle har främst arbetat med skadeutredningar och inventeringar men även med projektering. 

08-795 42 76

Jonas Winther

Konsult

Byggnadsingenjör och byggdoktor med erfarenhet inom byggmaterialutveckling.​ 

Jonas arbetar med skadeutredningar, förebyggande projekt och projekteringsfrågor. Innehar specialistkunskap inom tätskikt, våtrum och cementbaserade bruk.

08-795 42 77

Maria Nordberg

Chef Miljötjänster, konsult, utbildare och affärsutvecklare

Teknologie licentiat (LTH Byggnadsfysik), LEED AP, certifierad Miljöbyggnads-samordnare, Internrevisor.

Miljö och hållbarhetsfrågor i byggbranschen på såväl företagsövergripande nivå som i enskilda projekts alla skeden. Affärsutveckling, miljöledning, miljöstyrning i byggprojekt och miljörevision. Prioriterat är miljöcertifieringar såsom Miljöbyggnad, LEED, Passiv Hus och Svanen. Välrenommerad föreläsare och håller kurser/ föreläsningar/inspirationspass åt högskolor, intresseorganisationer, företag och projekt.

08-795 42 79

Filip Stenfeldt

Konsult

Byggnadsingenjör. Filip arbetar främst med skadeutredningar och miljöinventeringar, samt med fukt- och värmeberäkningar.
Utöver det utför Filip även mätuppdrag så som fuktmätning, täthetsprovning, radon, och termisk komfort.

08-795 42 56

S.Olof Mundt-Petersen

Konsult

Civ. ing. Väg- och Vatten, Tekn. dr. Byggnadsfysik, Diplomerad fuktsakkunnig, Byggdoktor. 

Fuktsäkerhetsprojektering och skadeutredningar. Undervisar i husbyggnadsteknik och byggnadsfysik vid högskolor och universitet. Olof är expert på fuktberäkningsverktyget WUFI och dess praktiska tillämpning samt är aktiv forskare inom områdena fuktsäkerhet och fuktskador i byggnader.

08-795 43 75

Ingrid Johansson

Laboratorieansvarig

Civilingenjör, Byggdoktor, Certifierad Miljöinventerare enligt CMF och RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong. Ingrid arbetar främst med fuktmätningar, både i AK:s eget lab och i fält samt skadeutredningar och miljöinventeringar.

08-795 42 55

Henrik Sjölund

Konsult

Byggnadsingenjör. Henrik arbetar främst med skadeutredningar och spårgasmätningar. 

08-795 42 69

Göran Sjölund

Konsult

Göran är Byggdoktor och arbetar med skadeutredningar, besiktningar och som projektledare. 

08-795 43 76

Sten Persson

Konsult

Sten har arbetat över tjugo år som fukttekniker och arbetar främst med skadeutredningar. Sten är auktoriserad provtagare enligt Pegasus lab samt auktoriserad för provtagning enligt RBK:s standard. 

08-795 43 77

Marcel Elmir

Konsult

Byggnadsingenjör, byggdoktor och RBK-certifierad. Marcel arbetar främst med skadeutredningar och utför även mätuppdrag som lufttäthetsprovning, radonmätning och fuktmätning.

08-795 43 33

Niclas Prytz

Konsult

Byggnadsingenjör. Niclas är Diplomerad Fuktsakkunnig och arbetar främst som fuktsakkunnig och projektledare i större skadeutredningar. 

08-795 42 75

Tomas Olsson

Konsult

Byggnadsingenjör, Byggdoktor och Certifierad miljöinventerare enligt CMF. Tomas arbetar med innemiljöutredningar, fuktutredningar och som sakkunnig inom fukt, miljöinventeringar och radonutredningar. Har stor erfarenhet av innemiljöutredningar enligt Swesiaq-modellen.

08-795 43 32

Ulf Hellström

Konsult

08-598 345 23

Rosmari Johansson

Konsult

08-795 42 62

Angelica Johansson

Konsult

08-795 42 66

Elin Egnér

Konsult

08-795 42 71

AK-konsult Solna

Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna

Kontakt

Distriktschef Olle Widgren

Telefon

08-795 42 76 Mail