AK-konsult Stockholm

Anders Joelsson

Affärsenhetschef Konsult

08-795 42 68 anders.joelsson​@akkonsult.com

Byggnadsingenjör, Diplomerad fuktsakkunnig, Byggdoktor, KA och Certifierad miljöinventerare enligt CMF. Anders arbetar främst som fuktsakkunnig i byggnadens alla skeden och som projektledare i större skadeutredningar.

Olle Widgren

Distriktschef och konsult

08-795 42 76 olle.widgren​@akkonsult.com

Byggnadsingenjör, byggdoktor, Certifierad miljöinventerare enligt CMF och RBK-certifierad fuktkontrollant. Olle har främst arbetat med skadeutredningar och inventeringar men även med projektering. 

Jonas Winther

Konsult

08-795 42 77 jonas.winther​@akkonsult.com

Byggnadsingenjör och byggdoktor med erfarenhet inom byggmaterialutveckling.​ 

Jonas arbetar med skadeutredningar, förebyggande projekt och projekteringsfrågor. Innehar specialistkunskap inom tätskikt, våtrum och cementbaserade bruk.

Maria Nordberg

Chef Miljötjänster, konsult, utbildare och affärsutvecklare

08-795 42 79 maria.nordberg​@akkonsult.com

Teknologie licentiat (LTH Byggnadsfysik), LEED AP, certifierad Miljöbyggnads-samordnare, Internrevisor.

Miljö och hållbarhetsfrågor i byggbranschen på såväl företagsövergripande nivå som i enskilda projekts alla skeden. Affärsutveckling, miljöledning, miljöstyrning i byggprojekt och miljörevision. Prioriterat är miljöcertifieringar såsom Miljöbyggnad, LEED, Passiv Hus och Svanen. Välrenommerad föreläsare och håller kurser/ föreläsningar/inspirationspass åt högskolor, intresseorganisationer, företag och projekt.

Filip Stenfeldt

Konsult

08-795 42 56 filip.stenfeldt​@akkonsult.com

Byggnadsingenjör. Filip arbetar främst med skadeutredningar och miljöinventeringar, samt med fukt- och värmeberäkningar.
Utöver det utför Filip även mätuppdrag så som fuktmätning, täthetsprovning, radon, och termisk komfort.

S.Olof Mundt-Petersen

Konsult

08-795 43 75 olof.mundt.petersen​@akkonsult.com

Civ. ing. Väg- och Vatten, Tekn. dr. Byggnadsfysik, Diplomerad fuktsakkunnig, Byggdoktor. 

Fuktsäkerhetsprojektering och skadeutredningar. Undervisar i husbyggnadsteknik och byggnadsfysik vid högskolor och universitet. Olof är expert på fuktberäkningsverktyget WUFI och dess praktiska tillämpning samt är aktiv forskare inom områdena fuktsäkerhet och fuktskador i byggnader.

Ingrid Johansson

Laboratorieansvarig

08-795 42 55 ingrid.johansson​@akkonsult.com

Civilingenjör, Byggdoktor, Certifierad Miljöinventerare enligt CMF och RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong. Ingrid arbetar främst med fuktmätningar, både i AK:s eget lab och i fält samt skadeutredningar och miljöinventeringar.

Sten Persson

Konsult

08-795 43 77 sten.persson​@akkonsult.com

Sten har arbetat över tjugo år som fukttekniker och arbetar främst med skadeutredningar. Sten är auktoriserad provtagare enligt Pegasus lab samt auktoriserad för provtagning enligt RBK:s standard. 

Marcel Elmir

Konsult

08-795 43 33 marcel.elmir​@akkonsult.com

Byggnadsingenjör, byggdoktor och RBK-certifierad. Marcel arbetar främst med skadeutredningar och utför även mätuppdrag som lufttäthetsprovning, radonmätning och fuktmätning.

Tomas Olsson

Konsult

08-795 43 32 tomas.olsson​@akkonsult.com

Byggnadsingenjör, Byggdoktor och Certifierad miljöinventerare enligt CMF. Tomas arbetar med innemiljöutredningar, fuktutredningar och som sakkunnig inom fukt, miljöinventeringar och radonutredningar. Har stor erfarenhet av innemiljöutredningar enligt Swesiaq-modellen.

Johan Eriksson

Konsult

08-598 34 501 johan.eriksson​@akkonsult.com

Byggnadsingenjör, Byggdoktor och certifierad miljöstatusinventerare enligt Miljöstatus MFB. Johan arbetar med miljöinventeringar, byggnadsstatusinventeringar, fukt- och inomhusmiljöutredningar.

AK-konsult Solna

Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna
Olle Widgren Distriktschef olle.widgren@akkonsult.com 08-795 42 76