Uppsala AK-konsult

Johan Tannfors

Distriktschef och Konsult

Byggnadsingenjör. Diplomerad fuktsakkunnig, Byggdoktor, Certifierad miljöinventerare enligt CMF, Certifierad provtagare och KA (behörighet K). Johan arbetar främst med fuktsäkerhets-projektering, skadeutredningar, upphandlingar, föreläsningar och miljöinventeringar.

018-50 37 31

Josua Klingberg

Konsult

KY-utbildning inom Fastighetsteknik inriktning besiktning, skadeteknik och fastighetsmiljö. Josua är byggdoktor och arbetar främst med skadeutredningar, besiktningar och miljö-inventeringar.  

018-50 37 37

Max Norin

Konsult

Byggnadsingenjör. Max arbetar främst med skadeutredningar, täthetsmätningar och miljö-inventeringar. Utöver det utför Max även mätuppdrag såsom radonmätningar och spårgas-mätningar.

018-50 37 38

Uppsala AK-konsult

Libro Ringväg 27 752 28 Uppsala

Kontakt

Distriktschef Johan Tannfors

Telefon

018-50 37 31 Mail