Vårt ansvar

Värdeord: Integritet, Kvalitet och Empati

Polygons ansvar är att utföra vår verksamhet på ett professionellt och etiskt sätt med respekt mot individen och samhället och med hållbara metoder som bidrar till en bättre miljö. Polygons medarbetare förväntas utföra sina arbetsuppgifter efter våra värderingar integritet, kvalitet och empati.

Lagar, regler – och etik

Vi lever upp till värderingen integritet genom ansvar, ärlighet och trovärdighet. Det innebär att våra medarbetare tar ansvar för sina handlingar och visar respekt  både mot våra kunder och mot varandra.

Vi är medvetna om att oetiska metoder sker i denna näringsverksamhet och vi särskiljer oss genom att helt enkelt vara ärliga på alla nivåer i företaget. Trovärdighet  är en viktig del av den service vi tillhandahåller, men också en egenskap som är högt värderad inom Polygon.

Polygon strävar alltid efter att följa lagar, förordningar, standarder och andra krav som exempelvis etiska principer som är tillämpliga på vår marknad.

Vi agerar alltid i kundens bästa intresse

Polygons Uppförandekod redogör tydligt för vad som utgör lämpligt beteende vid kontakt med kunder, anställda, underentreprenörer och andra intressenter.  Våra kunder ska känna sig säkra på att vi agerar i deras bästa intresse för att uppfylla deras behov, inget annat.

Underentreprenörer följer koden

Det är också viktigt att våra underentreprenörer är fullt medvetna om och agerar efter vår uppförandekod. Därför har Polygon också utvecklat tydliga riktlinjer för att stävja korruption. Vi har nolltolerans mot mutor och följer rent spel i affärslivet.

Uppförandekoden och riktlinjerna är en ledstjärna för alla våra medarbetare. Om avvikelser uppträder har vi en särskilt utformad webbportal för att hantera ärenden som av någon anledning inte kan diskuteras direkt med ledning eller HR. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt