VÅR Historia

Polygon är ett ungt företag med långa traditioner och gedigen erfarenhet. Den svenske entreprenören Carl Munters lade grunden till Munters torkteknik år 1955. Verksamheten började med ett luftkonditioneringssystem baserat på evaporativ kylning och avfuktning och har sedan dess utvecklats vidare.

Innovation och entreprenörsskap

Som välkänd innovatör inom avfuktning startade Munters AB en division kallad Moisture Control Services, MCS, år 1985. Försäkringsbolagen och deras underleverantörer anlitade Munters för att torka vattenskadade fastigheter, och under 1990-talet växte MCS till ett globalt företag med verksamhet i över 20 länder.

Strategiska förvärv inom skadekontroll och fukt 

I oktober 2010 blev det som tidigare varit division MCS inom Munters ett eget självständigt bolag under namnet Polygon AB som i sin tur är helägt av Triton. Under 2012 gjorde Polygon två strategiskt viktiga förvärv – det tyska skadekontrollföretaget VATRO och det ledande fuktkonsultföretaget AK-konsult i Sverige. Med VATRO blev Polygon nästan dubbelt så stora och fick en betydande närvaro på den tyska marknaden. AK-konsult, som grundades 1990 av Anders Kumlin, tillförde spetskompetens inom bland annat skadeutredning, sakkunnigtjänster och inomhusmiljöutredningar.

AK-konsult i framkant inom fukt- och inomhusmiljö

AK-konsult har under årens lopp haft ambitionen att vara ledande inom fukt- och inomhusmiljö. Varje år har AK-Konsult deltagit vid olika nationella och internationella konferenser som rör inomhusmiljöproblem och presenterat eget material eller varit medförfattare. AK-konsult har dessutom deltagit i olika forskningsprojekt som rör fukt och inomhusmiljöfrågor och sitter i styrelsen för Fuktcentrum vid Lunds Tekniska Högskola. Tillsammans har AK-konsult och Polygon ett kraftfullt erbjudande inom fukt, inomhusmiljö, miljö och torkteknik.

Stärkt erbjudande inom dokumentrestaurering

Polygon har också stärkt sitt erbjudande inom dokumentrestaurering genom förvärvet av Rapid Refile i USA 2012, och Harwell Technical Services i Storbritannien 2015. År 2014 utnämnde Polygon Erik Jan Jansen till ny koncernchef, och förvärvade företaget Tinkler Bau i Österrike.