Ledningsgrupp

Här finner du kontaktuppgifter till ledningsgruppen för Polygon och AK-konsult samt kontaktperson för frågor kring Marknad & Kommunikation.


LEDNINGSGRUPP

                                             

Thomas Perman                                                       Maria Olsson
VD Polygon och AK-konsult                                     Ekonomichef 
thomas.perman@polygongroup.com                  maria.olsson@polygongroup.com 
070-750 26 13                                                          010-451 5702

                                            

Anders Joelsson                                                      Fredrik Nygren
Affärsenhetschef Konsult                                         HR-chef
anders.joelsson@akkonsult.com                         fredrik.nygren@polygongroup.com
08-795 42 68                                                            010-451 5571


                                             

Torbjörn Redlén                                                      Mattias Wiklund
Kvalitets- och miljöchef                                          Försäljningschef
torbjorn.redlen@polygongroup.com                 mattias.wiklund@polygongroup.com
010-451 5617                                                         010-451 5551

 

Peter Johansson
Affärsenhetschef Sanering
peter.j.johansson@polygongroup.com
010-451 5028 

 


 

MARKNAD & KOMMUNIKATION

Helena Lundberg
Marknadskoordinator
helena.lundberg@polygongroup.com
070-554 0625