Vilka är vi

Marknadsledare inom skadebegränsning och utredning

Polygon är den marknadsledande aktören i Europa inom skadebegränsning , utredning och temporär klimatkontroll och vi arbetar ständigt med att utveckla våra tjänster. Vi drivs också av viljan att leverera efter dina förväntningar och förenar styrkan i en global organisation med fokuserade tjänster för den svenska marknaden.

Vi arbetar med:

  • Fukt- och vattenskador
  • Temporär klimatkontroll
  • Konsulttjänster för utredning av fukt- och inomhusmiljöproblem
  • Konsulttjänster för fuktsäkerhetsarbete under projektering och produktion
  • Konsulttjänster avseende miljöstyrning och miljösamordning
  • Anpassade utbildningar inom fukt och miljö

Det betyder att vi hjälper dig att förebygga och lösa vattenskador, fukt- och miljöproblem i alla typer av byggnader.

Torkteknik och fuktuppdrag med hög komplexitet

Polygon har över 2 900 tekniker i 13 länder. Därför har vi kapacitet att hantera stora och komplexa uppdrag. I den svenska verksamheten har vi under flera år konsekvent investerat i kompetensutveckling, teknik och utrustning. Det innebär att vi kan använda de mest kostnadseffektiva torkmetoderna, hålla en hög kvalitet i alla våra uppdrag och fokusera på att minimera våra kunders totalkostnad. Vi brukar säga att Polygon utbildar branschen på våra områden. Du kan lita på en branschledare.