Temporär klimatkontroll

”Polygon och AK-konsult säkrar upp fuktsäkerhetsarbetet”

När Boetten Bygg behövde hjälp med fuktsäkerhetsarbete i entreprenadfasen valde de att kalla in Polygons och AK-konsults tekniker som Samordnande Fuktsäkerhetsansvarig i Produktion. På det sättet får Boetten Bygg hjälp med fuktronder, lufttäthetsprovning och även byggavfuktning.

Temporär klimatkontroll

Eco-Dry - ”Det är viktigt för våra boende att torkinsatsen går snabbt”

Agneta Tillman arbetar sedan ett par år på Egeryds Fastighetsförvaltning och har haft ett antal vattenskador under den här perioden. För ett par veckor sedan var det en boende som ringde in pga av att vatten steg upp i golvbrunnen och ut i hallen. Ärendet landade på Agnetas bord och hon gjorde som hon brukade – ringde direkt till Fredrik Mejstedt på Polygon och AK-konsult.

Temporär klimatkontroll

”Läcksökning gav snabbt resultat och kortare ärendetid”

När Länsförsäkringar Gävleborg fick in ett telefonsamtal från en kund med läckande jordvärmeslinga, fick de hjälp av erfarna tekniker från Polygon och AK-konsult. Genom att använda läcksökning med gas kunde läckan lokaliseras oerhört snabbt till en yta på 4 meter.

Temporär klimatkontroll

Klimat och torkteknik i extrema miljöer under jord

Vin & Sprits enorma vinlager i Liljeholmsberget utanför Stockholm har nu omvandlats till parkeringsgarage, en ombyggnation som fick Stockholms Byggmästares ROT-pris 2016. Polygon och AK-konsult ansvarade för klimathållningen i bergrummet som hade oerhört stora volymer luft och extrema temperaturskillnader.

Temporär klimatkontroll

”Vi tjänar på att göra jobbet grundligt från början”

Grundskolan i Märsta utanför Stockholm skulle byggas om och byggas till, med höga miljökrav på lufttäthet. Boetten Bygg kom tidigt i kontakt med Polygon och AK-konsult och lyckades spara både värdefull tid och pengar på ett förebyggande fuktarbete.