Temporär klimatkontroll

Lokalisera läckan snabbt och med hög precision

När försäkringsbolaget Folksam fick in en vattenskada hos en kund i Kungälv gällde det att ta reda på var i systemet läckan fanns. Polygon och AK-konsult som arbetar med läcksökning med spårgas fick uppdraget och kunde snabbt identifiera läckan på en yta mindre än en kvadratdecimeter.

Miljö och hållbarhet

Höga miljökrav på Nya Södertälje sjukhus

När Locum tog de första spadtagen för att bygga ut Södertälje sjukhus med 22 000 kvadratmeter valde man en grön lösning. Kraven på miljö och hållbarhet är höga – Miljöbyggnad Guld. För att lösa uppgiften valde byggentreprenören Skanska att arbeta med Maria Nordberg som nu ansvarar för Miljö och Hållbarhet på Polygon och AK-konsult.

Konsulttjänster Fukt och Miljö

NKS

Nya Karolinska Universitetssjukhuset är en central del i en av de största satsningarna på hälso- och sjukvården någonsin i Stockholms län. Även byggnadens utformning ställer höga krav på moderna byggnadsmetoder, energieffektivitet och hållbarhet. Byggnaden uppförs enligt LEED:s Guld standard och Sweden Green Building vilket innebär att fukt är ett nyckelområde.

Temporär klimatkontroll

Torrt under hela byggprocessen

I en av Stockholms norra förorter växer ett helt nytt bostadsområde fram där det tidigare har legat en militär och civil flygplats. När området är klart kommer det att omfatta fler än 5 000 nya bostäder, företag, butiker och skolor. I mer än ett år ansvarade Polygon för klimatkontroll under bygget av ett byggnadskomplex med 246 lägenheter, kallat Segelflyget.

Besiktning och utredning

Skyfall i Malmö

Den sista augusti 2014 upplevde Malmö ett av de värsta skyfallen på decennier med 100 millimeter regn under loppet av några timmar. Detta ledde till enorma problem med översvämningar. Polygon kunde snabbt sätta in omfattande resurser för att begränsa skadorna.