Referensuppdrag – Besiktning och utredning, Avfuktning

Besiktiga och avfukta skyfallsskador

I slutet av oktober 2017 föll under flera dagar stora mängder regn över bland annat Haninge kommun i Stockholm. Översvämmade diken, bäckar och avlopp ledde till stora vattensamlingar i källare och på tomter. Polygon och AK-konsult anlitades för att göra omfattningsmätning åt försäkringsbolag samt att klimathålla och avfukta inför rivning.

På kort tid inkom flera rapporter om vattenskador från Folksam och det flaggades för att fler uppdrag skulle inkomma. Tur i oturen för området Tungelsta var dock att Polygon och AK-konsult något år tidigare hanterat vattenskador i området där många hus från 1950- till 1970-talet finns.

“Vi hanterade en mängd fuktskador och utförde besiktningar för nåt år sedan då det också föll stora mängder regn. Därför tror jag att folk var mer förberedda vid detta skyfall.
De har exempelvis hållit sina brunnar rena från löv i garagenedfarter och monterat backventiler i utgående avlopp”, säger Thomas Kannerberg, fukttekniker på Polygon och AK-konsult. “Gör man de förberedelser man kan är det bara att hålla tummarna.”

Då det byggts mycket i Tungelsta, som är en gammal sjöbotten, har skog tagits bort och vattnet rinner istället utmed asfalten. Dagvattenledningarna är anpassade för färre hus och hinner inte med vattenmassorna som kommer vid skyfall.

Man kan våndas över konsekvenserna av regnet, eller göra som den opportunist som sågs njuta av en översvämmad akvedukt i området.

Vill du veta mer? Kontakta Thomas Kannerberg

Relaterade referensuppdrag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt