Referensuppdrag – Temporärt bygg- och industriklimat

”Vi tjänar på att göra jobbet grundligt från början”

Grundskolan i Märsta utanför Stockholm skulle byggas om och byggas till, med höga miljökrav på lufttäthet. Boetten Bygg kom tidigt i kontakt med Polygon och AK-konsult och lyckades spara både värdefull tid och pengar på ett förebyggande fuktarbete.

När Boetten Bygg inledde samarbetet med Polygon och AK-konsult var det främst för att säkerställa hur de högt ställda kraven för lufttäthet i byggnaden skulle uppnås. I samband med att Polygon och AK-konsult gjorde en ritningsgranskning och drog upp riktlinjer för en fuktsäkerhetsplan, upptäcktes också avvikelser i den beräknade torktiden för betongen.

- När vi gjorde fuktsäkerhetsplanen efter punkterna i AF-delen var det många pusselbitar som föll på plats. Vi kunde ta fram en fråga-svar lista till byggherren och tidigt reda ut oklarheter, berättar Peter Johansson på Polygon och AK-konsult som är distriktschef för temporär klimatkontroll i Stockholm.

Grundskolan i Märsta behövde byggas om och byggas till. Boetten Bygg samarbetade med Polygon och AK-konsult för fuktsäkerhetsplanen.

Bara fördelar med förebyggande fuktarbete

Byggnadens alla golv var inredda med plastmatta i alla golv, och därför var det oerhört viktigt att få rätt uttorkning. Även foggjutningarnas betongkvalitet behövde justeras för att korta torktiden.

-  Genom att vi tidigt kom fram till rätt uttorkningstider för betongen har vi sparat ett halvårs försening! Det hade inte varit torrt förrän i mars 2018, och vi har slutbesiktning i oktober 2017, konstaterar Carl Marichal som är platschef på Boetten Bygg AB.

Carl Marichal understryker att Boetten Bygg vill göra ett seriöst arbete när det gäller fukt. Förutom att byggnaden blir klar i tid och med rätt kvalitet, så finns det stora vinster att hämta:

- Vi tjänar på att göra jobbet grundligt från början. Det har vi sparat både tid och pengar på. Och genom att ta upp frågorna tidigt har vi chansen att förutse problem, säger Carl Marichal.

Klimatet loggas för bästa möjliga uttorkning

Som fuktsäkerhetsansvarig i projektet har Peter Johansson ansvar för rutiner, fuktronder, beredningar, mätningar och sammanställning av dokumentation. De höga kraven på lufttäthet kunde Peter Johansson också lösa, trots att detaljerna som var inritade krävde lite eftertanke för att kunna utföras på ett lufttätt sätt.

Även uttorkning och beräkning av torktider föll på Peters bord.

- Vi loggar klimatet och mäter kontinuerligt relativ fuktighet och vatteninnehåll i luften på bygget. Det får vara ett fukttillskott på max 3g för att vi ska kunna hålla rätt byggklimat och få en så bra uttorkning som möjligt av betongen, säger Peter Johansson. 

I samband med att Polygon och AK-konsult gjorde en ritningsgranskning och drog upp riktlinjer för en fuktsäkerhetsplan, upptäcktes också avvikelser i den beräknade torktiden för betongen.

Förmåga att ta ett helhetsansvar

I början av projektet när Boetten Bygg sökte en leverantör som kunde ansvara för fuktfrågorna på byggarbetsplatsen sökte de en etablerad aktör som kunde ta ansvar för helheten.

- Vår erfarenhet är att många firmor är händelsestyrda. För oss är det viktigt med en leverantör som är van vid större projekt, och som har förmågan att planera och strukturera upp arbetet från första början, säger Carl Marichal på Boetten Bygg. 

 

Ladda ner som pdf.

Relaterade referensuppdrag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt