Referensuppdrag – Temporärt bygg- och industriklimat

En devis som håller - Förebygg fukt och håll tidplanen

I Vallentuna är bygget av Hagaskolan i full gång. Polygons uppdrag var som rådgivande expert i alla frågor som rör förebyggande fuktsäkerhetsarbete och avvikelsehantering. Efter en fuktmätning i kunde vi ge entreprenören JM glädjande nyheter - bygget låg hela 6 veckor före tidplanen!

Att anlita en fuktexpert i en tidig fas i projektet minskar bland annat kostnader för akuta åtgärder och medvetandegör kostsamma risker. Polygon har skött klimatkontrollen redan från början av produktionen av Hagaskolan.

“Som i de flesta byggen är det kort byggtid som eftersträvas,” förklarar Peter Johansson, projektets samordnande fuktsäkerhetsansvarige från Polygon. “Vi hjälper entreprenören att ha koll på uttorkningstider för trä och betong för att undvika onödiga förseningar.”

Polygon kan vara behjälpliga i hela byggprocessen, från förstudie till rivning. I detta projekt blev vi kontaktade i ett relativt tidigt skede, inför själva byggandet. Som rådgivare har vi exempelvis påverkat val av material och kvalitet för att kunna hålla tidplanen.

“JM har varit väldigt lyhörda för våra råd och vi har hela tiden haft en bra dialog kring utmaningar och problem,” berättar Peter Johansson. “Därför känns det extra roligt att få delge kunden så glädjande nyheter. Att höra platschefen utropa “Vilken seger” gör att vårt motto Always by your side känns helt rätt.”

Skolan kommer att stå redo för skolstart till höstterminen, till glädje för både Vallentuna kommun och närmare 900 nyfikna elever.

Vill du veta mer? Kontakta Peter Johansson.

Relaterade referensuppdrag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt