Referensuppdrag – Besiktning och utredning, Konsulttjänster Fukt och Miljö, Avfuktning, Sanering

Fuktexperter torkar släckvattenskador efter stor brand

Den 16 januari klockan 22.48 inkom larmet om en brand som snabbt spred sig i två sammanlänkade huslängor på Timmervägen i stadsdelen Södra Ryd, Skövde. Sex styrkor från räddningstjänsten hjälpte till i släckningsarbetet av flerfamiljshusen. Polygon kallades in som fuktsäkerhetsexperter för att hantera fukt- och vattenskadorna efter släckvattnet.

Polygon har tidigare arbetat i gemensamma projekt med saneringsfirman som fått i uppdrag att ta sig an de brandskadade fastigheterna. Därför kontaktade de direkt vår distriktschef för Mellersta Götaland, Tomas Fors, för ett samarbete kring hantering av släckvattenskadorna. Inom ett dygn efter släckning var vi på plats för en inventering.

Totalansvar för fuktsäkerheten

“Vi har i projektet haft totalansvar för fuktsäkerhetsarbetet”, säger Kent Bergström, projektledare från Polygon. “Det innebär i detta fall att tre byggnaderna skadekarterats, förslag på åtgärder presenterats och friläggning av skadad yta skett för att säkerställa att skadade konstruktioner var torra samt fria från mikrobiell växt innan återställande kunde ske”, berättar han.

Nära dialog mellan inblandade parter

Projektet har präglats av ett väldigt nära samarbete och bra dialog mellan projektansvarige Peab, saneringsfirma, projektledare och fastighetsägare. Kent har som Polygons projektledare styrt lokala tekniker, byggare och sanerare gällande vad som skulle torkas och friläggas. Han hade även huvudansvaret för provtagning och analyser av eventuell mikrobiell påväxt.

“Initialt skulle lösöre tas bort från de skadade byggnaderna som nu skulle bli en säker arbetsplats”, förklarar Kent. “Samtidigt utförde vi en övergripande första inventering av vad som skulle behöva rivas, torkas och avfuktas”, förklarar han. “Medan asbest- och grovsanering utfördes ställdes ett provisoriskt tak mot snö och regn på plats. Därefter var det dags för vår inventering nummer två för att ta reda på vilka prioriteringar som skulle göras i respektive drabbad lägenhet”, fortsätter Kent.

3500 kvm hanteras för fukt- och vattenskador

Som tur var skadades ingen av de över 100 personerna som evakuerades vid branden. Men det visade sig att 61 utrymmen, varav 52 är lägenheter, erhållit vattenskador av olika grad. Det innebar att ca 3500 kvm i tre skadade hus behövde hanteras för fukt- och vattenskador. För snabbast torkning rekommenderades värmemattor, men med förlängd tidplan valdes istället torkning av skadat material via klassisk volymavfuktning - maskintorkning med fläktar och avfuktare. Parallellt gjordes även provtagning och analyser av eventuell mikrobiell påväxt samt sanering av fastställt angrepp.

I juli var det första huset färdigrenoverat och till jul hade samtliga hemlängtande hyresgäster flyttat in i de tre husen igen. 

Vill du veta mer? Kontakta Kent Bergström.

Polygon och AK-konsult har fuktsäkerhetsansvaret i ett projekt efter en storbrand.

Relaterade referensuppdrag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt