Referensuppdrag – Konsulttjänster Fukt och Miljö

”En fuktsäker projektering är förutsättningen för att vi ska kunna uppfylla miljökraven.”

Björkhaga skola är utsedd till pilotprojekt för miljö och fuktsäkerhet av Botkyrka kommun. De nya delarna av skolan byggs enligt kraven i Miljöbyggnad Silver. För att bryta ner kraven till ett operativt miljöprogram tog konsultföretaget Skyhill in specialister på fuktsäkerhet samt miljö och hållbarhet från Polygon och AK-konsult.

- En fuktsäker projektering är förutsättningen för att vi ska kunna uppfylla miljökraven. De kraven är ju kopplade till varandra. Får vi problem längre fram med fukt så får vi mögel och dålig lukt, och det leder till problem med inomhusmiljön som kravställs i Miljöbyggnad Silver, konstaterar arkitekten Magnus Jansson som arbetar på Skyhill.

Konkreta handlingsplaner

Värdet av att koppla ihop fuktsäkerhet med miljö och hållbarhet kan man inte knyta till ett enda mål menar Magnus Jansson, utan det är bra för alla - brukare, beställare och miljön. Kraven står inte fritt från varandra. Men dessa ord och ambitioner måste också brytas ner i konkreta handlingsplaner. Och det är därför det är viktigt med en rutinerad och kompetent miljösamordnare. I det här fallet har Skyhill anlitat Maria Nordberg från Polygon och AK-konsult.

- Miljö och hållbarhet är ett område som många pratar om, men få vet hur man jobbar med det konkret. Därför är det så roligt att jobba med Maria för hon bryter ner målen och förklarar mycket pedagogiskt hur vi ska gå tillväga. Vi får handlingsplaner, Excelark och listor att jobba vidare med, säger Magnus Jansson.

Bild på Björkhaga skola i Botkyrka kommun.

Hög kvalitet ur miljö- och användarperspektiv

För Polygon och AK-konsult är uppdraget för Björkhaga skola extra roligt eftersom det finns en bra dialog mellan Skyhill och brukarna. Det finns ett stort engagemang och vilja att byggnaden ska få hög kvalitet ur både miljö- och användarperspektiv. Maria Nordberg tar behovet av dagsljus som exempel:

- Ett av de svåraste rummen är en musikstudio som ligger på nedre plan och där vill man ur Miljöbyggnadssynpunkt helst sätta en hel vägg med stora fönster. Men då har man haft en dialog med verksamheten och för dem är det en fördel att inte ha några fönster alls med tanke på ljudisoleringen. Skyhill valde då att kompromissa fram åtminstone ett fönster för att möta både miljökrav och verksamhetens krav, berättar Maria Nordberg och beskriver den lösningsorienterade atmosfären på Skyhill.

Handleder konsulter på projekteringsmöten

Maria Nordberg och fuktsakkunnige Göran Sjölund från Polygon och AK-konsult har också medverkat på alla projekteringsmöten för att utbilda och handleda underentreprenörer och konsulter. På alla projekteringsmöten finns det en stående punkt som heter Fuktsäkerhet respektive Miljömål.

På det här sättet kan vi fånga upp frågor från alla som medverkar i projektet, till exempel elkonsulten som undrar om allt hans material finns med i Byggvarubedömningen. Då kan jag hjälpa till direkt och reda ut frågorna som uppstår, säger Maria Nordberg.

Relaterade referensuppdrag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt