Referensuppdrag – Besiktning och utredning, Miljö och hållbarhet, Avfuktning, Sanering

Globalt erfarenhetsutbyte ger kostnadseffektiva metoder

I april 2019 rasade en brand på vinden i ett 9-våningshus i Tumba utanför Stockholm. De 53 vindsförråden totalförstördes och flera lägenheter fick vattenskador vid släckningsarbetet som pågick i flera timmar. En väl genomarbetad offert ledde till att Polygon|AK fick totalentreprenaden. Tidsmässigt blev det även ett ypperligt projekt att prova nya och effektiva saneringsmetoder i. Det blev två produkttester med lyckade resultat.

Väl genomtänkt förarbete värt mödan

“Då släckningsarbetet avslutats skickade Botkyrkabyggen förfrågan till tre upphandlare”, berättar Alexi Diakité, produktionsledare på Polygon Skadesanering. “En offert för en totalentreprenad önskades inom fyra dagar så vi fick raskt styra upp detta, vilket gick smidigt då vi har ett väl etablerat nätverk i branschen”, fortsätter han.

Då huset där branden rasade byggdes 1958, finns endast ritningar över byggnaden från den tidpunkten.
Försäkringsbolaget Trygg-Hansa uttryckte uppskattning för Polygon|AKs kompletta offert gällande moment och detaljer man måste ta hänsyn till och ha kunskap kring inför sanering - baserat på dessa gamla konstruktionsskisser.

Erfarenhetsutbyte över gränserna uppdagar nya metoder

Polygon|AK ingår i en koncern bestående av 14 länder och cirka 4300 medarbetare. Genom erfarenhetsutbyte mellan Polygons olika kontor runt om i världen fick saneringsenheten i Sverige nys om nya medel och metoder. Metoder som både är mer kostnadseffektiva, miljövänliga och mer lättanvända.

Kostnadseffektiv och snabb sanering av stenmaterial

“En av metoderna innefattar en ny typ av primer”, klargör Alexi. “Den penslas, rollas eller sprayas enkelt på stenmaterial som ska saneras, exempelvis betong och puts. Då medlet stelnar kapslar det in damm och sot ända ner i materialets minsta por”, berättar han. “Efter två dagar kan medlet dras bort från underlaget likt en ansiktsmask och då följer all smuts från materialet med. Metoden är mycket lätt att hantera och är skonsamt mot underlaget”, fortsätter Alexi. “Behovet av återställning minskar, vilket såklart är kostnadseffektivt”.

Polygons bolag i England använder bland annat produkten då de sanerar känsliga konstruktioner såsom gamla kyrkor. 

Nytt naturvänligare medel för trä

Vi försöker alltid hålla ner kostnaderna och rädda värden istället för att riva och återställa. Tyvärr utsattes vindsförråden för så stor skada i branden att inga materiella ting gick att tillvarata. I dagsläget är allt lösöre bortforslat och de brända stommarna är rivna. De brandskadade delarna på ytterväggarna i trä ska nu saneras och behandlas.

“På trä fungerar inte metoden som fungerat strålande på stenmaterial alls”, uttrycker Alexi. “Våra saneringsenheter i Norge och Danmark rekommenderade därför en för oss ny produkt som ett ypperligt alternativ”, menar han. “Medlet motsvarar metoden foggning, då det förångas vid applicering. Funktionen i medlet kan kallas för “2-i-1” då det både behandlar träet och skapar en gasbildning som hanterar otrevlig doft”, utvecklar Alexi. “Att det inte finns några restprodukter är naturligtvis också en klar fördel jämfört med andra medel”, ler han.

Polygon|AK har sedan 2017 gått ifrån användning av så kallade sura produkter. Nu satsar vi på färre och mer
naturvänliga väl utvalda produkter. 

Avfuktning av skadedrabbade lägenheter

Vid avslutat släckningsarbete var Mikael Bleckberg, fukttekniker Polygon|AK, på plats för en fuktbesiktning av
samtliga 53 lägenheter i huset. Initialt verkar det endast vara 10 lägenheter som behöver hanteras genom rivning, torkning och återställning. Men på grund av det långa släckningsarbetet kan fler lägenheter än de estimerade ha åsamkats skador då vatten och fukt kan ha krupit ner längs väggarna. Då rivningsarbetet är färdigt påbörjas avfuktning av lägenheterna.

God relation är A och O

“Anledningen till att Botkyrkabyggen är en återkommande kund till Polygon|AK beror på att vi utöver erbjudandet om en helhetslösning för hela skadehanteringsprocessen, även har en genuin och hjälpsam relation med kunden”, menar Alexi. “Att kunden på grund av medarbetarnas bemötande känner att vi gjort vårt yttersta i uppdraget gör att de återkommer med fler uppdrag”, avslutar han.

Vill du veta mer? Kontakta Alexi Diakité.

NY VS KLASSISK METOD

Ny metod stenmaterial
• En vägg på 7 kvm rollas på 10 minuter
• Lämnas att torka i 2 dagar
• Tar 10 minuter att dra bort likt en ansiktsmask
• Inga restprodukter

Bränna och slipa stenmaterial
• Slipa och tvätta en vägg på 7 kvm tar ca 4 timmar
• Mer restprodukter än ovanstående produkt

Botkyrka brand på vind

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt