Referensuppdrag – Temporärt bygg- och industriklimat, Avfuktning, Sanering

Gränsöverskridande samarbete i brandskadad fabrik

Under juli och augusti utbryter två bränder i fiskfabriken Nergård i norska Senjahopen. Förloppet leder till att Polygon från Norge, Tyskland och Danmark samarbetar gränsöverskridande för att hinna slutföra sanering och restaurering av både lokaler och maskiner i tid till den viktiga sillsäsongens start. För fabriksägarna står mycket på spel.

Då en gaffeltruck fattar eld inne i fiskfabriken sprider sig branden snabbt till stora delar av anläggningen. Polygon Norge åtar sig att sanera den 8000 kvm skadade delen av byggnaden från sot och två dagar senare är arbetet i full gångTack vare vårt storskadeprojekt bestående av ett team som är redo för utryckning dygnet runt i Tyskland, får Polygon Norge hjälp direkt. Polygons tyska enhet levererar material, kemikalier och tekniker och totalt arbetar 80 tekniker med att sanera sot från fabrik och maskiner. 

Ännu en brand kräver dubbel arbetsstyrka 

Tre veckor senare bryter ännu en brand ut i fabriken, även denna gång i en gaffeltruck. Polygon som är i den avslutande fasen efter den första branden ser då till att mer än fördubbla styrkan tekniker från Norge, Danmark och Tyskland som nu uppgår till 160 personerMaterial från vårt maskinlager Eurostock i Nederländerna körs till platsen 

Idar Kjøsnes, ansvarig projektledare för Polygon Norge, beskriver situationen. Allt vi sanerat efter den initiala branden måste nu rengöras igen”, berättar han“Men nu adderades ytterligare 6000 kvm efter den nya eldsvådan. Man kan säga att skadan fördubblades på en dag då vi nu behövde sanera 14000 kvm.”, fortsätter Idar  

Bibehållen tidplan trots dubbel arbetsbelastning 

Tone Alfredsen, kvalitetschef på fiskfabriken, var orolig på grund av det snäva schemat. Trots att hon var orolig för både utrustningen på fabriken och de strikta säkerhetsbestämmelserna för all mat, höll hon hoppet uppe. ”Jag är väldigt glad att underhåll och rengöring som utförs av Nergård och Polygon går hand i hand så att vi kan bli effektiva”, menar honJag är också väldigt glad att alla siktar på att slutföra projektet innan den nya sillsäsongen börjar”, förmedlar Tone.  

Polygons enheter från Norge, Danmark och Tyskland, liksom lagret i Nederländerna, samarbetar detta storskadeprojekt. Även om Idar har lång erfarenhet från branschen har han aldrig sett något liknande. "Detta är det största projekt Polygon Norge någonsin haft och inga ändringar i schemat har gjorts trots dubbel arbetsbelastning. 160 polygontekniker arbetar dygnet runt - 100 under dagen och 60 på natten”, förklarar han. Och den ursprungliga summan för skada 1 uppskattas till cirka 20 miljoner norska kronor, medan skada 2 uppskattas till cirka 50 miljoner norska kronor. Det är gigantiskt", uttrycker Idar. 

Tone känner på samma sätt. "Jag har aldrig deltagit i något som är jämförbart med detta och kommer att ta denna erfarenhet med migPolygon har använt metoder och hanterat detaljer som vi kanske aldrig hade tänkt på"anser hon.  

Tack vare mobilisering från Polygons storskadeteam och det gränsöverskridande samarbetet slutfördes uppdraget dagen innan utsatt slutdatum. Efter två månader, den 10 oktober, kunde fabriken åter öppnas i tid för den viktiga sillsäsongen. 

 

Vill du veta mer om vårt arbete inom storskador? Kontakta Anders Wikström. 

 

Polygon storskadehantering i fiskfabrik
samarbete över gränserna

Film från projektet i Norge

Polygon storskadehantering i fiskfabrik
samarbete över gränserna
Polygon storskadehantering i fiskfabrik
samarbete över gränserna
Polygon storskadehantering i fiskfabrik
samarbete över gränserna

Relaterade referensuppdrag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt