Referensuppdrag – Miljö och hållbarhet

Höga miljökrav på Nya Södertälje Sjukhus

När Locum tog de första spadtagen för att bygga ut Södertälje sjukhus med 22 000 kvadratmeter valde man en grön lösning. Kraven på miljö och hållbarhet är höga – Miljöbyggnad Guld. För att lösa uppgiften valde byggentreprenören Skanska att arbeta med Maria Nordberg som nu ansvarar för Miljö och Hållbarhet på Polygon och AK-konsult.

Nya Södertälje sjukhus blir ett toppmodernt sjukhus med miljö och hållbarhet som ledstjärna. Genom att Maria Nordberg varit ansvarig för miljöarbetet på Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) kunde Skanska dra nytta av Marias erfarenheter även i det här projektet. Robert Taringer som är projektchef på Skanska och ansvarig för Nya Södertälje sjukhus berättar:

- Som projektledare miljö behöver man ha en affärsmässig kompetens. Det gäller att kunna tolka kraven och ta reda på vad som är specifikt för varje uppdrag. Därefter behöver man stötta projektörerna för att möta kraven i Miljöbyggnad Guld. Här har Maria Nordberg varit ovärderlig – hon är specialist, affärsmässig och väldigt duktig på att leda och dela med sig av sin kompetens.

Höga miljökrav på Nya Södertälje Sjukhus

Tar fram ledningssystem för miljöfrågor

Att leda alla tekniska konsulter i miljöledningsfrågor ställer höga krav på den som är projektledare miljö.

- Maria hjälpte oss att göra en projektplan för Miljö i både NKS och Nya Södertälje Sjukhus - ett ledningssystem för miljöfrågor som ska harmonisera med både projektets krav och våra interna system.
I Nya Södertälje sjukhus har Maria Nordberg varit den sammanhållande kraften i alla frågor som rör miljö, och hon har skött rapporteringen kring Miljöbyggnad Guld för Skanskas räkning.

- Miljöbyggnad Guld omfattar ett stort antal parametrar som måste uppfyllas för att klara certifieringen. För oss var det av största vikt att anlita en erfaren person som vet vad Miljöbyggnad Guld innebär och vet vad som krävs. Att vi kunde överföra kunskapen från NKS till Nya Södertälje sjukhus var en oerhörd fördel, konstaterar Roger Taringer.

Höga krav på energi, inomhusmiljö och materialval 

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöklassningssystem med fokus på energi, inomhusmiljö och materialval. För Skanska har det inneburit en alternativ energilösning med energiborrhål och att alla material kontrolleras så att inga miljöfarliga produkter byggs in. Projektet är också en grön arbetsplats vilket är Skanskas egen miljömärkning för att minska miljöpåverkan under byggprocessen. Skanska återvinner nästan allt avfall, har snålspolande kranar, kör arbetsfordon på ett sparsamt sätt och försöker på alla sätt att minska miljöpåverkan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt