Referensuppdrag – Temporärt bygg- och industriklimat

Klimat och torkteknik i extrema miljöer under jord

Vin & Sprits enorma vinlager i Liljeholmsberget utanför Stockholm har nu omvandlats till parkeringsgarage, en ombyggnation som fick Stockholms Byggmästares ROT-pris 2016. Polygon och AK-konsult ansvarade för klimathållningen i bergrummet som hade oerhört stora volymer luft och extrema temperaturskillnader.

Vin & Sprit AB:s tidigare lager- och produktionslokaler rymdes i ett bergrum med fyra våningar där varje våningsplan höll 15 000 kubikmeter luft. Polygon och AK-konsult anlitades för att hålla klimatet jämnt och stabilt för att skapa förutsättningar för måleriarbetet på de stora ytorna.

- Sommartid kunde det vara upp till 30 grader utomhus men bara 10-12 grader inne i bergrummet. När det strömmar in mängder med varm luft i de svala bergrummen bildas oerhört mycket kondensutfällning, berättar Peter Johansson som var projektledare i uppdraget för Polygon och AK-konsult.

Polygon och AK-konsult skötte klimathållningen i det enorma bergrummet.

Avfuktare med mycket hög kapacitet

Att hålla 15 000 kubikmeter luft torr ställer höga krav på utrustningens kapacitet. Peter Johansson berättar dessutom att så mycket som 15 gram vatten per kubikmeter luft behövde torkas ut. För att hantera dessa stora luftvolymer har Polygon och AK-konsult mycket kraftfulla avfuktare.

Uppdraget med att hålla rätt klimat i bergrummet pågick i ett års tid. När sommarvärmen resulterade i kraftiga temperaturskillnader och höga fuktnivåer, blev situationen den omvända vintertid.

- Under vinterhalvåret behövde vi istället värma bergrummet med sex grader. För att klara det kopplade vi in våra värmeaggregat på det befintliga ventilationssystemet, förklarar Peter Johansson som har lång erfarenhet av komplicerade torkmiljöer.

Vintertid kopplade Polygon och AK-konsult in värmeaggregat på ventilationssystemet.

Hållbart samhällsbyggande med bra totalekonomi

Att ombyggnationen medförde att en befintlig byggnad omvandlades för att förlänga brukstiden bidrog till att kvalificera projektet för en nominering och vinst i Stockholms Byggmästares årliga ROT-pris. Juryns motivering nämner särskilt att ombyggnationen har skapat ungefär 600 fler bostäder än planerat och att man därigenom uppnått en mycket bra totalekonomi för området. Garaget medverkar även till ett hållbart samhällsbyggande eftersom man lyckades skapa en bättre boendemiljö för de 1400 nya hushållen vid Årstadal utan att ta ny mark i anspråk. ROT-priset togs emot av byggentreprenören JM AB och Janark Arkitekter AB.

Ombyggnationen från vinlager till parkeringsgarage och bostäder fick Stockholms Byggmästares ROT-pris 2016

                                                                                                                           Fotograf: Gustav Kaiser 

Torkteknik och hög etik

För Polygon och AK-konsult var uppdraget mycket speciellt på flera sätt. Peter Johansson summerar:

- Vi strävar också efter att erbjuda våra kunder den lägsta totalkostnaden, och värnar om mjuka värden som miljö, hållbarhet och god affärsetik. Det är extra roligt att medverka i ett projekt som sammanfaller med vårt eget arbetssätt och som når ett så bra resultat. Och som yrkesmänniska var det ett otroligt spännande uppdrag, det här gör man bara ”once in a lifetime”!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt