Referensuppdrag – Temporärt bygg- och industriklimat, Avfuktning

Kreativa lösningar för att få bort smältvatten från ett upptinat frysrum

Under sommarhalvåret ökar mängden kasserade varor i alla industrier som tillverkar, förvarar eller transporterar produkter. Orsaken är ofta för hög fukthalt, vilket kan leda till besvär såsom ökade halter av mikroorganismer i både sterila och rena miljöer.

Ökade kostnader, lägre produktivitet och onödiga ställtider på grund av fukt kan lätt undvikas. Polygon och AK-konsult har specialistkompetens inom temporär styrning av luftkvalitet och har rätt maskinell resurs för att arbeta förebyggande för att undvika
situationer då klimat riskerar att ge negativ inverkan.

I början på juni 2016 påbörjade Polygon och AK-konsult ett fyra månader långt projekt för Bring. Ett större frysrum/höglager i Haninge utanför Stockholm skulle ställas om till kylrumsdrift. Efter att i 25 år ha varit nerkylt till -17 grader skulle rummet nu tinas upp till +1 grad. Bring startade upptiningen av rummet och då det varit is överallt i konstruktionen fanns snart smältvatten i hela lokalen.


”Polygon och AK-konsults uppdrag var att torka upp ytorna och leda ut överskottsfukt. Det var ett klassiskt klimatprojekt för en industri. Initialt fick vi vara lite extra kreativa. För att kunna placera torkmaskinerna rätt behövde vi bygga en provisorisk vägg i en av portarna mot lastkajen. Rören för att leda ut våtluften kunde då dras genom den provisoriska väggen” berättar Peter Johansson Distriktschef TCS Stockholm.

I september var lokalens ytor torra och Brings förberedelser inför vinterns högtid kunde starta; anländande julskinkor kunde nu fylla det nya kylrummet.

Kreativa lösningar för att få bort smältvatten från ett upptinat frysrum. Referensuppdrag Polygon AK-konsult.
Upptinat frysrum Bring. Referensuppdrag Polygon AK-konsult.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt