Referensuppdrag – Besiktning och utredning

Läckagesökning på djupet

Det finska familjeföretaget FinnFoam startade sin verksamhet i Sverige 2016 genom att bygga en fabrik för tillverkning av värmeisolering i Kristinehamn. En bit in i byggprocessen upptäcker underentreprenören Enthavs ett tryckfall vid ett test i sprinklersystemet. I augusti 2017 kontaktas därför Polygon och AK-konsult för läcksökning - av ett 35 cm tjockt och 150 meter långt rör, 1.5 meter ner i jorden.

Då misstanke om läckage fanns i ett stort plaströr långt ner i jorden, insåg entreprenören att det skulle bli en omständig process att gräva fram och frilägga hela röret för undersökning. Att två högspänningsrör låg intill röret för läcksökning gjorde processen än mer komplicerad. Polygon och AK-konsult, i ett samarbete mellan våra depåer i Karlstad och Örebro, tog sig an läcksökningen ovan jord med hjälp av spårgas.

“Oftast läcksöker vi smala tunna rör inomhus för hus och hem, där mindre gasbehållare används. På grund av rörets storlek fick vi specialbeställa transport av en häck med större gasflaskor”, berättar Lennart Bergqvist skadeutredare och fukttekniker på Polygon och AK-konsult.

För att kunna fylla röret med gas, fick sugbilar först tömma röret på vatten. Då röret var fyllt med gas påbörjades en läckagesökning mot marken. Svårigheten med att vara utomhus var att gasen blåste iväg och att få indikationer på läckage blev då svårt.

“Vi fick vara kreativa och hitta en speciallösning. En givare monterades i en stor plasttratt vi riktade mot marken för täthet och gaskoncentration”, återger Lennart Bergqvist. “Vid ett tillfälle gavs utslag på mätarna och utgrävning gjordes på valt område, men det visade det sig vara fel. Troligen berodde de avvikande indikatorerna på att mossen bygget står på avger vätgasrester, vilka lurar våra mätare” fortsätter Lennart Bergqvist.

Efter en svag markering på mätarna användes grävmaskinerna från bygget en andra gång för friläggning av röret. Då området för bygget är en gammal mosse fylldes utgrävd yta snabbt igen med vatten. Våra dränkbara pumpar för dränage av grävhålet sattes in för att läcksökning skulle kunna ske och denna gång hittades svetsskarvsläckaget.

“Då läckaget var under grundvattennivån fanns risk att smutsvatten och sand trängt in i röret”, förklarar Lennart Bergqvist. “Vi föreslog därför att rörsystemet skulle spolas rent noggrant innan användning för att inte riskera att sprinklersystemet får driftstörning igen”.

Vill du veta mer? Kontakta Lennart Bergqvist.

Relaterade referensuppdrag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt