Referensuppdrag – Temporärt bygg- och industriklimat

”Läcksökning gav snabbt resultat och kortare ärendetid”

När Länsförsäkringar Gävleborg fick in ett telefonsamtal från en kund med läckande jordvärmeslinga, fick de hjälp av erfarna tekniker från Polygon och AK-konsult. Genom att använda läcksökning med gas kunde läckan lokaliseras oerhört snabbt till en yta på 4 meter.

Den privata villan i Färila hade totalt nära 600 m nedgrävd jordvärmeslinga på tomten. Att det fanns en läcka på slingan blev tydligt när systemet tappade tryck. Villaägaren ringde direkt till sitt försäkringsbolag för att anmäla skadan, och Länsförsäkringar tog i sin tur kontakt med Polygon och AK-konsult.

- Vi har anlitat Polygon och AK-konsult i flera fall tidigare, men det här var första gången som vi bad om hjälp med läcksökning. Om de inte hade kunnat hjälpa oss, så hade vi varit tvungna att gräva upp slingan för att leta efter läckan den vägen. Professionell läcksökning är ju mycket bättre – det kortade ärendet och blev mycket billigare, säger byggnadstekniker Jens Liljeby på Länsförsäkringar Gävleborg.

Läcksökning med spårgas

Professionell läcksökning med gas gjorde jobbet

Pär Söderberg på Polygon och AK-konsult ansvarade för läcksökningen med gas, och berättar hur arbetet gick till:

- Vi tömde ledningen på köldmedium och fyllde den med gas istället. Sedan använde vi gasdetektorer för att identifiera det läckande området. Det visade sig att läckaget var ungefär 50 meter från huset och vi kunde avgöra det läckande området på en sträcka av 4 meter.

Nedgrävd jordslinga i ängsmark

Ledningen som låg nedgrävd på ängsmark hade varit i jorden i totalt fem år innan den började läcka, och det var ett stort läckage med cirka 100 liter per dygn. I den här typen av markförhållanden och miljö är det svårt att komma riktigt nära, men i det här fallet räckte 4 meters noggrannhet.

-  Ofta ser man ju tydligt var det läcker, men inte alltid. Om vi får in flera läckage framöver så anlitar jag gärna Polygon och AK-konsult för läcksökning igen. Det här blev ett mycket bra utfall och vår försäkringskund är mycket nöjd, konstaterar Jens Liljeby på Länsförsäkringar Gävleborg.  

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt