Referensuppdrag – Konsulttjänster Fukt och Miljö, Miljö och hållbarhet

Låt miljöledaren hålla koll på kraven

Sedan i juli 2017 är Polygon och AK-konsult engagerade i byggandet av Ersta Nya Sjukhus på Södermalm i Stockholm. Vi ansvarar i projektet för beställarens map miljö, miljöbyggnadssamordning, fuktsäkerhet och Bas-P.

Under hösten 2016 presenterades fördelarna med en Miljöledare från Polygon och AK-konsult i projektet Ersta Nya Sjukhus. Beställaren Ersta Diakoni hade påbörjat arbetet med ett miljöprogram och fick nu en lösning för ett uttalat behov de ännu inte hunnit hantera i sin process.

- “Det kan vara svårt att veta vad begreppet “Miljö” egentligen innebär. Med vår erfarenhet hjälper vi kunden att hålla reda på det som är viktigt när det gäller miljökrav,
regler och rekommendationer”, förklarar Maria Nordberg, chef för Miljötjänster på Polygon och AK-konsult. “Vi ställer rätt frågor och påminner kunden att tänka till kring
behov genom att presentera nya infallsvinklar. Allt för att finna den mest gynnsamma lösningen för kunden och projektet”.

Ersta Diakoni funderar ständigt kring funktion, miljökrav, miljönytta och ekonomi i sina projekt. Detta resulterade i att Polygon och AK-konsult genomförde en omfattande
miljöinventering i det initiala rivningsarbetet av två byggnader på området. När det gäller nybyggnation och tillbyggnad valde Ersta Diakoni även att projektera utifrån kraven i Miljöbyggnad. Utifrån dessa förutsättningar skrev Maria färdigt miljöprogrammet och säkerställde att beställarens bygge följde både lagstadgade och Ersta Diakonis egna miljökrav. Även en uppdragsbeskrivning för projektets miljöstyrning från start till överlämning skickades in.

Den nya byggnaden blir ett upp till åtta våningar högt specialistsjukhus med både polikliniker och vård. Delar av den befintliga äldre bebyggelsen, som till exempel det kulturklassade Sjuksköterskehemmet, kommer att bevaras. Den nya fasaden blir en komposition av levande material som kopparplåt, trä och glas. En spektakulär byggnad – och ett uppdrag som bjuder på en hel del utmaningar.

- En stor utmaning i projektet som helhet är till exempel närheten till folktät bebyggelse. Att vi måste ta hänsyn till kringliggande boenden. Sjukhuset kommer dessutom att ha pågående verksamhet under hela byggnationsperioden, förklarar Maria.

Så snart projektörerna har fastställt hur man ska hantera dessa utmaningar och valt konstruktioner därefter, börjar Polygon och AK-konsults fuktsäkerhetsplanering.
- Det som framför allt kommer att påverka byggets tidplan från vårt håll är ny kunskap om material, som exempelvis betong och dess reaktioner, avslutar Maria Nordberg.

I dagsläget är Maria tillsammans med bland andra projekterande Rosmari Johansson och fuktsakkunnige Göran Sjölund, igång med det ettåriga uppdraget avseende system- och bygghandling.

Vill du veta mer? Kontakta Maria Nordberg för frågor kring miljö och Göran Sjölund för fruktfrågor.

Låt miljöledaren hålla koll på kraven. Referensuppdrag Polygon AK-konsult

Involvera Polygon och AK-konsult redan i projekteringsfasen

Genom att tidigt implementera miljökraven sparar du både tid och pengar samtidigt som det är lättare att samordna alla miljöfrågor under projektets gång. Vi tar hand om uppföljning, rådgivning och  dokumentation från tidiga skeden och vidare genom projektering, produktion och till slut överlämning till drift om så önskas.

Relaterade referensuppdrag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt