Referensuppdrag – Temporärt bygg- och industriklimat

”När vaktmästaren kom till skolan rann det vatten utmed fasaden.”

Spångbergsgymnasiet i Filipstad drabbades hösten 2016 av en omfattande vattenskada. De tre skadade våningsplanen rymmer nära 2000 kvadratmeter och en läckande kran som stod på över natten fick stora konsekvenser.

Första larmet om ett elfel rapporterades kl 17 på kvällen men det fanns ingen anledning till att rycka ut på det. Istället upptäcktes vattenläckan när vaktmästaren öppnade skolan kl 06 på morgonen.

- När vaktmästaren kom till skolan rann det vatten utmed fasaden, berättar Peter Bengtsson som är distriktschef för Polygon och AK-konsult i Värmland.

Först kontaktades räddningstjänsten som tömde uppemot 12 kubikmeter vatten från skolans lokaler. Därefter kontaktades Länsförsäkringar som i sin tur kontaktade Polygon och AK-konsult.

- Vi var på plats en timme efter att vi kallats in. Klockan 09 hade vi en tekniker på skolan som rekognoscerade läget. Han konstaterade omfattningen av skadorna för att få en bild av vad som skulle göras, och planerade arbetet så att undervisningen kunde bedrivas parallellt med vårt arbete. Vi vill ju alltid minimera störningarna på ordinarie verksamhet, fortsätter Peter Bengtsson.

Bild på fasaden av Spångbergagymnasiet i Filipstad.

17 avfuktare och fläktar

Samtidigt började resten av Polygons tekniker att packa in 17 avfuktare och fläktar med varierande kapacitet i bilarna för att så snabbt som möjligt köra ner till den vattenskadade skolan.

Eftersom skadan var omfattande var det högprioriterat att samordna alla resurser och planera insatserna så att skolan kunde återgå till ordinarie verksamhet så snart som möjligt. Robert Johansson är ansvarig skadereglerare på Länsförsäkringar berättar:

- Det bildades en krisgrupp där Polygon och AK-konsult fick ta ansvaret för att koordinera alla som var involverade i arbetet. Både skolans rektor och kommunen var representerade i gruppen. Peter Bengtsson och Lennart Bergqvist gick igenom allt som behövde göras – allt från att ändra utrymningsvägar till att åka upp till kommunhuset för att hämta ritningar.

Polygon och AK-konsult samordnade krisgruppen

Polygon och AK-konsult tog ett projektledaransvar och informerade även den lokala byggaren om vad som behövde göras – provisoriska väggar behövde sättas upp och vissa avdelningar stängdes.

Den första dagen jobbade Polygon och AK-konsult fram till klockan 19 med samordning och torkningsinsatser. Torkningen planerades noga. Först torkade man på bredden för att hålla klimatet och luftfuktigheten i schack. Därefter tittade teknikerna på detaljer och punkttorkade de delar av lokalen som behövde bli torra snabbt. För det ändamålet krävdes fler avfuktare, och teknikerna kompletterade med ytterligare fyra avfuktare för att klara uppdraget.

- Vi har räddat värden i form av interiör eftersom vi prioriterade att punkttorka ett par stora skåp som då inte behövde rivas. Däremot gick det inte att rädda utfackningsväggar och plastmattor. De revs för att vi skulle kunna torka fasaden och betonggolvet, berättar Peter Bengtsson.

Bild på punkttorkning i Spångbergagymnasiet, Filipstad.

Räddar värden och undviker extra kostnader

Polygon och AK-konsult lyckades också undvika extra kostnader i form av baracker eftersom skolans ordinarie lokaler kunde öppna redan på måndagen – redan på femte dagen efter att vattenskadan inträffade.

- De akuta insatserna var färdiga på fem dagar. Sedan blev det mycket byggjobb med rivning och återuppbyggnad parallellt med att våra avfuktare och fläktar står kvar, fortsätter Peter Bengtsson.

Robert Johansson på Länsförsäkringar konstaterar att det krävdes en hel del jobb att torka skolans lokaler, och markera upp skadorna i de omfattande rapporterna som försäkringsbolagen behöver. Men tack vare en effektiv planering och snabba insatser redan från start så kunde arbetet löpa på friktionsfritt:

- Allt fungerade väldigt bra och vi är mycket nöjda med Polygons och AK-konsults insatser, både avfuktningen och projektledningen. 

Relaterade referensuppdrag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt