Referensuppdrag – Konsulttjänster Fukt och Miljö

Kvalificerat fuktarbete på Nya Karolinska Universitetssjukhuset

Nya Karolinska Universitetssjukhuset är en central del i en av de största satsningarna på hälso- och sjukvården någonsin i Stockholms län. Även byggnadens utformning ställer höga krav på moderna byggnadsmetoder, energieffektivitet och hållbarhet. Byggnaden uppförs enligt LEED:s Guld standard och Sweden Green Building vilket innebär att fukt är ett nyckelområde.

Varje fas i byggprocessen har en utsedd fuktsäkerhetsansvarig som ansvarar för att fuktplanen följs genom alla fem byggnadsfaserna. För att samordna alla delar av fuktarbetet på ett övergripande plan anlitades Polygons konsulter från AK-Konsult för att bidra med expertis kring fukt och miljöfrågor. Göran Sjölund är en mycket erfaren fuktkonsult och anlitades för att leda, kontrollera och övervaka arbetet som samordnande fuktsäkerhetsansvarig i två års tid.

- Fuktplanen var mycket detaljerad och min roll är att se till att den följs till punkt och pricka, utan avvikelser. Uppdraget är oerhört omfattande och innebär också att vi behöver lägga en grundlig plan för kommunikation och information till alla som berörs i projektet, berättar Göran Sjölund.

Rådgivare till fuktsäkerhetsorganisationen

Göran Sjölund har också varit rådgivare till fuktsäkerhetsorganisationen för att säkerställa att underentreprenörernas dokumentation möter alla krav i alla led.

För att underlätta fuktsäkerhetsarbetet inledde Göran uppdraget med att gå igenom Fuktplanen och bryta ner kraven till konkreta uppgifter som var lätta att genomföra och följa upp. Det förenklade arbetet och effektiviserade både återrapportering och genomförande. I egenskap av ansvarig för Fuktarbete under produktion skapade Göran även rutiner för att hantera och dokumentera incidenter med läckage, och rutiner för att på ett översiktligt sätt presentera alla fuktmätningar till de institut som utfärdar de höga miljöcertifieringarna.

Schemalagda fuktronder

För att identifiera fuktrisker genomförde Polygons konsult från AK-Konsult även ett flertal schemalagda fuktronder. Resultatet var rekommendationer för åtgärder som till exempel klimatkontroll för att anpassa temperatur och fuktnivåer, och även uppföljningar för att säkerställa åtgärderna. En stor del av inspektionsrundorna kretsade kring förebyggande åtgärder.

- Med den här storleken krävdes 700 kg betong per kvadratmeter. Eftersom den totala golvytan är 320 000 kvadratmeter är det en enorm mängd betong som måste torka innan golven kan läggas. Annars finns det risk för problem med inkapslad fukt och fuktrelaterade emissioner som är både kostsamma och besvärliga att åtgärda. Det är bättre och billigare att göra rätt från början.

”Vi tar hänsyn till produktionsmiljön”

Polygons konsulter från AK-Konsult arbetar även med andra fuktrelaterade frågor i byggnationen kring NKS. Som oberoende konsulter kan vi ge råd och rekommendationer för kundens bästa, inte bara vad gäller fuktsäkerhet utan också med tanke på riskbedömning och skadebegränsning.

- Polygon och AK-Konsult är kända för att vara ärliga och pedagogiska när vi förklarar orsaken bakom en rekommendation. Samtidigt tar vi hänsyn till den faktiska produktionsmiljön och de omständigheter som råder med budget och tidplaner. Det är en konst att balansera olika intressenters roller och prioriteringar, och det kräver förståelse för helheten av projektet.

Smidig byggprocess som säkrar värden

Polygons konsulter har på ett framgångsrikt sätt ansvarat för att leda hela fuktsäkerhetsarbetet på NKS så att arbetet har kunnat följa planen utan avvikelser. Genom att anpassa fuktsäkerhetsarbetet efter projektets förutsättningar har fuktsäkerhetsarbetet kunnat bedrivas parallellt med ordinarie arbete på plats. Med rätt kunskap och rätt rekommendationer har Polygon och AK-Konsult skapat förutsättningar för en smidig byggprocess och värdesäkring genom projektets alla fem faser ur fuktsäkerhetssynpunkt.

 

Relaterade referensuppdrag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt