Referensuppdrag – Temporärt bygg- och industriklimat, Konsulttjänster Fukt och Miljö, Miljö och hållbarhet

Ny innovationsarena byggs på Chalmersområdet

Idag är det höga krav när det gäller att bygga och projektera med fuktsäkerhet. Polygon och AK-konsult är med från projektering och under bygget för att säkerställa en fuktsäker byggprocess och byggnad. Dessutom är vi med och hjälper till så att projektet uppnår miljöcertifieringen Miljöbyggnad Guld.

I maj 2017 startade Akademiska Hus byggnationen av Johanneberg Science Park etapp 2 (JSP2) på södra Chalmersområdet. På samma sätt som HSB skapade ett ”Living Lab” bygger Akademiska Hus en Innovationsarena ”A Working Lab”, som är det nya namnet för projektet, där innovationsprojekt ska pågå både under och efter byggnationen. 

A Working Lab är en utveckling av Södra Chalmers där man vill samla näringsliv, akademin, forskare och studenter. Det kommer bli ett kluster av kunskaper som ska kunna mötas på ett naturligt sätt genom många mötesplatser som tillskapas, vilket de flesta Science Park-modeller har som bas, säger Lennart Westling, projektledare på Akademiska Hus.

Den klarröda byggnaden A Working Lab ska bli ett kontorshus, på drygt 9 500 kvm lokalarea med ca 400 arbetsplatser, och en innovationsarena för projekt både under och efter byggperioden.

Polygon och AK-konsult fuktsäkrar JSP2

Kraven på miljö och hållbarhet är höga i projektet JSP2 - Miljöbyggnad Guld. För att lösa uppgiften valde ByggDialog att arbeta med Polygon Sverige AB som ansvarar för fuktfrågan genom hela byggprocessen. Under projekteringsfasen hjälper AK-konsult till med att upprätta kravhandlingar för byggnaden. 

"Idag är det höga krav när det gäller att bygga och projektera med fuktsäkerhet. Vi är med från projektering och under bygget för att säkerställa en fuktsäker byggprocess och byggnad. Dessutom är vi med och hjälper till så att projektet uppnår Miljöbyggnad Guld", Tord Thunman, affärsområdeschef TCS på Polygon och AK-konsult.

"Fuktskador och dålig innemiljö är en ganska vanlig företeelse i svenska hus. Fuktfrågan har kommit upp på tapeten de senaste åren", förklarar Fredrik Herrmann, fuktsakkunnig på Polygon och AK-konsult. "Tanken är inte att det ska bli dyrare för att man jobbar med fuktsäkerhet, snarare tvärtom eftersom arbetet förebygger följdproblem och garantiskador som annars är vanligt förekommande", menar Fredrik. 

Samarbetet förklarar Fredrik Herrmann som gott. "Ofta kommer vi in i projekt när det egentligen är för sent. I det här projektet får vi vara med och jobba i projekteringsfasen. Det finns en öppenhet för våra iakttagelser och förslag vilket är jättekul", avslutar Herrmann.

Akademiska Hus satsar totalt cirka 380 miljoner kronor i projekt A Working Lab. Inflyttning är planerat till sommaren 2019.

Vill du vet mer om projektet?

Kontakta Fredrik Herrman på fredrik.herrmann@akkonsult.com eller 010-451 56 25.

Läs hela artikeln av Myrna Whitaker på www.branschaktuellt.se  eller här .

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt