Referensuppdrag – Temporärt bygg- och industriklimat

”Polygon och AK-konsult säkrar upp fuktsäkerhetsarbetet”

När Boetten Bygg behövde hjälp med fuktsäkerhetsarbete i entreprenadfasen valde de att kalla in Polygons och AK-konsults tekniker som Samordnande Fuktsäkerhetsansvarig i Produktion. På det sättet får Boetten Bygg hjälp med fuktronder, lufttäthetsprovning och även byggavfuktning.

- Vi går egna fuktronder varje vecka, och anlitar Polygon och AK-konsult för stöttande stickprovsronder en gång i månaden för att säkra upp fuktsäkerhetsarbetet, säger Carl Marichal på Boetten Bygg.

Nu har Boetten Bygg kommit en bit på vägen i produktionen, stommen på tillbyggnaden av grundskolan i Märsta är uppe och byggnaden börjar bli tät. Det innebär att man även behöver stöd med byggavfuktning för att torka ut betongen. Dessutom säkerställer Polygon och AK-konsult klimatet med hjälp av två större byggavfuktare som klarar 1 000 kubikmeter torr luft per timme vardera.

- Vi är ensamma om att ha avfuktare med den här kapaciteten, säger Peter Johansson på Polygon och AK-konsult. Det innebär att vi kan hjälpa Boetten Bygg att hålla tidplanen och samtidigt åstadkomma en byggnad som uppfyller beställarens krav på hög kvalitet.

Loggar klimatet på distans

Polygon och AK-konsult avfuktar hela byggnaden invändigt och loggar klimatet med hjälp av fjärravläsningsutrustning. Med den läser Peter Johansson kontinuerligt av klimatet för att säkerställa att man inte bygger in fuktiga material i konstruktionen.

Uppdraget med klimathållning och rollen som Samordnande Fuktsäkerhetsansvarig Produktion pågår under hela byggtiden, och hjälper Boetten Bygg att nå sina egna mål med budget och tidplan samtidigt som företaget möter beställarens krav. 

Relaterade referensuppdrag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt