Referensuppdrag – Besiktning och utredning

Skyfall i Malmö

Den sista augusti 2014 upplevde Malmö ett av de värsta skyfallen på decennier med 100 millimeter regn under loppet av några timmar. Detta ledde till enorma problem med översvämningar. Polygon kunde snabbt sätta in omfattande resurser för att begränsa skadorna.

Skadornas omfattning innebar att vi var tvungna att mobilisera resurser från andra områden inom Polygonkoncernen.

- Vi har ett stort, centralt lager i Holland för den här typen av händelser med utrustning och därifrån kunde vi snabbt hämta runt 700 avfuktare. Att vi kunnat agera snabbt med så omfattande resurser har varit mycket uppskattat av våra kunder, säger Thomas Perman, VD för Polygon Sverige AB.

Enligt de senaste rapporterna orsakade översvämningen över 4 000 försäkringsärenden.

Dagen efter skyfallet fanns Polygons Kent Bergström på plats i Malmö. Kent är ansvarig för hantering av storskador och har många års erfarenhet. Tillsammans med administratör Caroline Jonsson och kollegorna i Malmö satte de igång med att strukturera arbetet tillsammans med Polygons distriktschef i Skåne, Jakob Grahn, som var projektchef på plats.

- Det är viktigt att personen som samordnar arbetet har mandat att fatta beslut. Vid olika tillfällen har vår personalstyrka i Malmö varit tre gånger större än vanligt, med kollegor från hela Sverige som kommit till undsättning för att hjälpa till. När situationen var som värst tog vi även in hjälp från våra kollegor i Finland. Det är en unik fördel med att vara ett internationellt företag, säger Thomas.

Fokus på försäkringstagare

- Kommunikation är extra viktigt i extrema situationer. Vi har haft regelbundna samtal med försäkringsbolagen och informerat om vilka åtgärder vi vidtagit och vad status är för de olika jobben. En viktig åtgärd var att nå ut till försäkringstagarna och informera var, om och när Polygon skulle påbörja arbetet. Med så många jobb beslutade vi att inta en proaktiv strategi genom att ringa upp alla 600 försäkringstagare. Det minskade deras oro och vi kunde också informera dem om vad de kunde förvänta sig. Resultatet blev att vi fick ytterst få klagomål – något som försäkringsbolagen också värdesatte och tackade oss för, avslutar Thomas Perman.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt