Referensuppdrag – Besiktning och utredning, Konsulttjänster Fukt och Miljö, Avfuktning

Skyfall lägger kolonilottsområde under vatten

I början av november drabbas Umeå av kraftiga skyfall, vilka medför en enorm mängd översvämningar i hela staden med omnejd. Vadforsens kolonilottsområde är en av platserna som blir rejält utsatt då ca 60 stugor vattenskadas av en närliggande bäck vars vattennivåer på vissa ställen steg med ca 2 meter. Polygon|AK kallas in som fuktexperter för att hjälpa till med besiktning och avfuktning.

Regnet öser ner i över en vecka. Vattennivåerna i Umeås vackra bäckar och vattendrag stiger fort. Många bostadsområden drabbas hårt och beställningar av avfuktningshjälp i villor och lägenheter på nedre botten väller in. Några dagar efter översvämningarna kontaktas Polygon|AK av försäkringsbolaget Folksam. Ett koloniområde som inte riktigt prioriterats under krisperioden eftersom ingen är bosatt där denna årstid behöver en rejäl räddningsinsats. Vår fuktexpert anländer till platsen för att utföra initiala omfattningsmätningar och besiktningar. Vad kan räddas genom att torkas och vad behöver rivas?

Klättrande fukt krävde rivning

“I flertalet byggnader har fukt sugits upp i väggarna medan golvet i vissa stugor är täckt med tre decimeter vatten”, beskriver Peter Häggström, fuktexpert på Polygon|AK. “Det är svårt att rädda blött material eftersom risken för mögelangrepp är stor efter att ytorna legat i eller mot vatten i en vecka redan”, fortsätter han. “Tumregeln är att efter fem dagar med vatten bör rivning ske för att undvika påväxt”, förklarar Peter. “Eftersom det dessutom är svårt att hålla värmen som behövs för snabb avfuktning i de icke-isolerade stugorna blir en stor del material rivet innan avfuktare sätts in”, säger han.

Tre veckor efter översvämningen kallas Polygon|AK åter in. Denna gång för att påbörja avfuktning av de redan invändigt rivna stugorna samt utföra omfattningsmätning för att bestämma skadornas utbredning i de stugor som redan besiktigats av andra entreprenörer. De ny mätningarna leder till löpande rivning och torkning där hemtagning av den första avfuktaren beräknas ske i mitten av januari.

Översvämmade villor

Översvämningarna i Umeå är de mest omfattande i Sverige under 2020. Förutom uppdraget med kolonistugorna har det inkommit över 100 försäkringsärenden gällande översvämmade villor och källare. “Vi har haft regelbundna samtal med försäkringsbolagen och informerat om vilka åtgärder vi vidtagit och vad status är för de olika jobben”, förklarar Peter. “En viktig åtgärd var att nå ut till försäkringstagarna och informera var, om och när Polygon|AK skulle påbörja arbetet”, menar han.

Skona miljön genom att agera fort

Oavsett om det handlar om en liten läcka eller en stor översvämning är våra kvalificerade tekniker snabbt på plats vid en vattenskada. Ju snabbare Polygon|AK anlitas, desto bättre! Vi tar kontroll över skadan och kan minimera behovet av rivning, samtidigt som du bidrar till att minska de negativa effekterna på miljön.


Vill du veta mer? Vänligen kontakta Peter Häggström.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt