Referensuppdrag – Temporärt bygg- och industriklimat

Torrt under hela byggprocessen

I en av Stockholms norra förorter växer ett helt nytt bostadsområde fram där det tidigare har legat en militär och civil flygplats. När området är klart kommer det att omfatta fler än 5 000 nya bostäder, företag, butiker och skolor. I mer än ett år ansvarade Polygon för klimatkontroll under bygget av ett byggnadskomplex med 246 lägenheter, kallat Segelflyget.

Projektet var ett fullserviceavtal med kunden Mecon Bygg, från tidigt skede till avslutat projekt. Polygon fungerade som både konsult och hade en operativ roll.

Projektet för klimatstyrning under bygget krävde både temporär klimatkontroll (kontrollera fukthalt) och byggtorkning (tillhandahålla värme under byggprocessen). Hela processen övervakades kontinuerligt med hjälp av olika mätningar.

Polygon hjälpte dessutom Mecon Bygg med byggplaneringen så att allt gick smidigt och bygget höll tidsplanen. Svenska bestämmelser avseende luftfuktighet och fukthalter under byggnation och efter inflyttning i byggnader har blivit allt strängare. Betongkonstruktioner måste exempelvis vara tillräckligt torra innan nästa steg av byggfasen kan inledas, eftersom fukt i byggmaterial kan leda till framtida problem för de boende. Tillsammans med ökad medvetenhet från byggföretagens sida ger dessa krav oss betydande tillväxtmöjligheter. Genom att ta på oss övergripande ansvar för ett projekt hjälper vi våra kunder att hålla tidsplanen – och budgeten.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt