Referensuppdrag – Temporärt bygg- och industriklimat

"Vi tog ansvar för att skapa rätt klimat på bygget"

Anders Nilsson är platschef på Peab och ansvarar för byggnationen av en Miljöbyggnad Guld-märkt skola i Växjö. Skolan rymmer 13 300 kvadratmeter och är ett omfattande projekt. För att hålla tidplanen och snabba upp betongens uttorkning anlitade Anders Polygon och AK-konsult.

- Vi valde betongkvalitet i samråd med vår leverantör, och använde programmet TorkaS för att beräkna den relativa fuktigheten för mattläggning och läggning av trägolven. I ett tidigt skede kom vi fram till att torktiderna skulle räcka.

Men när man kom längre i projektet uppmättes alltför höga värden för relativ fuktighet i betongen.

- Vi diskuterade med vår fuktsäkerhetsansvarig som hade gjort fuktsäkerhetsplanen, och kontaktade Polygon och AK-konsult. Enligt ByggaF får man ha en relativ fuktighet på 85 procent för att det inte ska bli någon fukt eller lukt i plastmattor, och det var vi inte i närheten av.

Effektiva avfuktare klarar jobbet

Anders Nilsson var bekymrad och funderade på hur han skulle hantera situationen. Skulle man tvingas skjuta upp tidplanen för bygget i ett par månader? Ett annat alternativ hade varit att spärra golven men det var en dyr lösning och dessutom krävdes godkända produkter eftersom skolan skulle byggas enligt Miljöbyggnad Guld.

Nu sammankallade Anders till ett möte mellan fuktsäkerhetsansvarige på bygget, Polygon och AK-konsult, beställaren och byggledaren för att diskutera en handlingsplan. Gruppen var tveksam till om det gick att torka så snabbt som man behövde för att hålla tidplanen, men Polygon och AK-konsult var övertygade om att de effektiva avfuktarna skulle klara jobbet i tid. Alla värden redovisades till fuktsakkunnig och gruppen bestämde att torkningen skulle sätta igång och följas upp efter en månad.

Höjde temperaturen rejält på byggarbetsplatsen

- Vi tog ansvar för att skapa rätt klimat på bygget genom att tillföra torr luft och värme med hjälp av våra effektiva avfuktare. Det innebar att vi höjde temperaturen rejält på bygget – utomhus var det 15-17 grader men vi höjde till 23-24 grader i vissa sektioner vilket gjorde att vi fick en snabbare härdning på betongen, berättar Jörgen Hansson som är tekniker och distriktschef på Polygon och AK-konsult i Halmstad.

Bild på Pär Lagerkvist skola i Växjö där Polygon och AK-konsult samarbetade med Peab.

Miljövänlig avfuktning

Eftersom det rörde sig om ovanligt stora ytor krävdes ett flertal avfuktare med hög kapacitet. Från Polygons och AK-konsults centrallager i Kungälv hämtade Jörgen Hansson sex avfuktare med kapacitet att avfukta 600 kubik luft per timme vardera, och en avfuktare för punktinsatser som klarar att avfukta 2000 kubik luft per timme.

- För att spara på energiåtgången och behålla all energi i byggnaden använde vi en sorptionsavfuktare med luftkyld kondensor, inflikar Jörgen.

”Vi bestämde oss för att gasa under semestrarna”

Kring midsommar märkte Anders Nilsson att värdena för relativ fuktighet hade sjunkit ordentligt.

- Då bestämde vi oss för att gasa ordentligt under semestrarna. Fuktsakkunnig var osäker på om det skulle hinna bli torrt så snabbt, men Polygon och AK-konsult litade på sin utrustning och sina metoder.

Hur skulle det gå? Efter semestrarna visade det sig att RF-värdena hade sjunkit ända ner till 82-84 procent och Peab var lättade. Nu kunde de börja lägga golv i de delar av byggnationen som hade godkända värden med start i trähusbygget.

- Vi är jättenöjda, och det är en stor befrielse att vi kunde få godkända värden i upphandlingen med beställaren. Nu har vi det här på papper och vi har redovisat alla värden till fuktsakkunnig och till beställaren. Om det i framtiden blir någon diskussion om att det luktar fukt så har vi dokumenterat att vi hade acceptabla och ibland t.o.m bättre värden. Det känns jättebra. Dessutom fick vi hjälp av Polygon och AK-konsult att hålla tidplanen, säger Anders Nilsson. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt