Falun

Mälardalen / Dalarna - Polygon Falun erbjuder tjänster inom fuktskador, vattenskador, brandskador, konsulttjänster inom skadeutredning, fuktsakkunnigtjänster, utbildning, sanering, rivning, läcksökning, temporärt byggklimat och industriklimat.

Avfuktning

Konsulttjänster

Jonas Winther

Konsult

010-451 5814 jonas.winther@polygongroup.com

Byggnadsingenjör och byggdoktor med erfarenhet inom byggmaterialutveckling.​ Jonas arbetar med skadeutredningar, förebyggande projekt och projekteringsfrågor. Innehar specialistkunskap inom tätskikt, våtrum och cementbaserade bruk.

Klockar Jon Momqvist

Konsult

010-451 5534 jon.momqvist@polygongroup.com

Byggnadsingenjör som arbetar med inomhusmiljö och skadeutredning. Erfarenhet av radonutredningar och hantering av hussvampskador. Auktoriserad fuktkontrollant enligt RBK.

Sanering

Temporärt bygg- och industriklimat

Falun

Västermalmsvägen 2 791 77 Falun

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt