Lomma AK-konsult

Peter Brander

Konsult, utbildare och utvecklare

070-622 74 23 peter.brander​@akkonsult.com

Teknologie licentiat i Byggtorkning (LTH byggnads-material), Diplomerad fuktsakkunnig, Byggdoktor.

Peter arbetar främst som fuktsakkunnig i byggnadens alla skeden samt som projektledare i utvecklingsprojekt. Peter är även en välrenommerad föreläsare och håller kurser, föreläsningar och inspirationspass åt Fuktcentrum, Byggdoktorerna, högskolor, intresseorganisationer, företag och projekt.

Thomas Ljungblom

Konsult

010-45 15 636 thomas.ljungblom​@akkonsult.com

Byggnadsingenjör,  byggdoktor och RBK-certifierad. Thomas arbetar främst med skade-utredningar och utför även mätuppdrag som lufttäthets-provning, radonmätning och fuktmätning.

Christian Persson

Konsult

+46 10 45 15 623 christian.persson​@akkonsult.com

Utvecklingsingenjör, Auktoriserad Fuktkontrollant Betong enligt RBK´s rutiner, Auktoriserad Provtagare enligt Pegasus Lab.

Christian arbetar främst med skadeutredning, täthetsprovning och fuktmätningar.

AK-konsult

Järngatan 11 234 35 Lomma Lomma
Peter Brander 070-622 74 23 eller Thomas Ljungblom 010-451 56 36 peter.brander@akkonsult.com