Lomma

Nedan finner du kontaktuppgifter till den personal i Lomma som arbetar med Avfuktning respektive Konsulttjänster.

Avfuktning

Konsulttjänster

Thomas Ljungblom

Distriktschef Konsult Syd

010-451 5636 thomas.ljungblom​@akkonsult.com

Byggnadsingenjör,  byggdoktor och RBK-certifierad. Thomas arbetar främst med skade-utredningar och utför även mätuppdrag som lufttäthets-provning, radonmätning och fuktmätning.

Christian Persson

Konsult

010-451 5623 christian.persson​@akkonsult.com

Utvecklingsingenjör, Byggdoktor, Diplomerad fuktsakkunnig, Auktoriserad Fuktkontrollant Betong enligt RBK´s rutiner, Auktoriserad Provtagare enligt Pegasus Lab. Christian arbetar främst med skadeutredning, fuktsakkunniguppdrag täthetsprovning och fuktmätningar.

Lomma

Järngatan 11 234 35 Lomma
020-235 235