Översvämning efter skyfall? Vi hjälper dig med vattenskadorna.

Avfuktning
Service icon

Vi hanterar dina översvämningsskador

Med rikstäckande närvaro finns vi på plats när du behöver oss som mest! För en effektiv och snabb hantering behöver vi först några uppgifter från dig som beställare. Vänligen fyll i formuläret nedan.


Beställare

Är skadan anmäld till ditt försäkringsbolag?

Skadeadress


Tjänst

Fakturauppgifter

Av- eller ombokning av tid
Behöver du avboka eller boka om den tid som är satt för vårt besök? Vänligen maila följande detaljer senast 24 timmar innan bokad tid till order@polygongroup.com:  

  • Skriv tydligt att du vill avboka besöket 
  • Namn 
  • Skadeadress 
  • Datum för besök 

Ersättning utgår med femtio procent av det fasta arvodet vid sen avbokning eller då ingen tillgång till skadeadressen finns vid besök avtalad tid. 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt